6 évfolyamos gimnázium


 

A 6 osztályos gimnáziumok nagy része amellett, hogy színvonalas képzést kínál, a legtöbb esetben versenyistállóként működik.

Az Európa 2000 Gimnáziumban számunkra fontos, hogy amellett, hogy korszerű és használható tudással vértezzük fel a gyerekeket, ők mindemellett továbbra is gyerekek maradhassanak.

2023/2024 tanévben a következő 6 osztályos gimnáziumi osztályt indítjuk:

[0601] Emelt angol tagozat - heti 5 angol óra

 

Miért az Európa 2000?

 • Mert iskolánk fennállása alatt bebizonyítottuk, hogy képesek vagyunk elérni azt, amire minden szülő és diák vágyik: tanítványaink szeretnek iskolába járni.
 • Mert alapvető módszertani eszköznek tekintjük a kreatív osztályterem koncepcióját, vagyis maximálisan kihasználjuk az informatikai eszközök adta lehetőségeket
 • Mert diákjaink biztonságos, családias környezetben, a kor elvárásainak megfelelő magas színvonalú oktatásban részesülnek.
 • Mert fő célkitűzésünk, hogy ne csak sikeres, de boldog diákokat neveljünk.
 • Mert itt a programok is színesek, az egész évre kiterjedő programkínálatban mindenki megtalálja az érdeklődésének megfelelőt.

Mert olyan iskolát működtetünk, amilyent saját gyerekeinknek is kívánnánk.

 

Mit kínálunk?

 • Angol nyelvből emelt óraszámú oktatást
 • Személyiségfejlesztést plusz osztályfőnöki órák keretében
 • A sikeres fiatalok 7 szokása személyiségfejlesztő programot
 • Plusz informatika órákat
 • “Tanulj meg tanulni!” foglalkozásokat
 • Csoportbontást a hatékonyabb tanulás érdekében nemcsak a nyelvi órákon, hanem más tantárgyaknál is.
 • Középiskolában 9. évfolyamtól tagozatválasztási lehetőségeket: - nemzetközi vállalkozási, - film-és média
 • 9. évfolyamtól 2. idegen nyelvként a spanyol és német nyelv közül választhatnak tanulóink.

 
parallax background
 
 

Miért érdemes a 6 évfolyamos gimnáziumi képzést választani?

 • Mert a 8 + 4 éves rendszerben tanulókkal ellentétben a tanulóknak nem kell kétszer átrágniuk magukat ugyanazon a tananyagon, így van idő az ismereteket mélyebb szinten való elsajátítására.
 • Mert 12 évesen a gyerekek általában könnyebben motiválhatóak még, mint a kamaszkor közepén, ezért jobb eséllyel kerülnek be a kiszemelt gimnáziumba, mint két év múlva.
 • Mert a kamaszkor legnehezebb éveit egy megszokott környezetben vészeli át a gyerek, nem terheli pluszban egy iskolaváltás.
 • Mert az óraszám itt sem magasabb, ugyanakkor az átstrukturált tananyag lehetővé teszi, hogy a gyerekek behatóbban ismerkedhessenek meg a tananyaggal és tehetséggondozó programokban is részt vegyenek.
 • Mert a 6 osztályos képzés lehetőséget biztosít arra, hogy az egyéni képességeket még intenzívebben figyelembe vegyük, az érdeklődési körnek megfelelő tehetséggondozást biztosítsunk.
 • Mert a korosztálybeli különbözőségekből adódóan a diákok megtapasztalják a közösségépítés előnyeit.
 • Mert az ezekben az intézményekben tanító pedagógusok jól ismerik a 10-12 évesek életkori sajátosságait és ehhez igazítják oktatási módszereiket.
 • Mert a 6 évfolyamos képzés alatt rendelkezésre álló idő valós lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok felkészüljenek a nyelvvizsgára vagy akár több előrehozott érettségire is.
 • Mert a visszajelzések szerint a hatosztályos képzésben résztvevő iskolák jobb teljesítményt nyújtanak a felméréseken, az itt végzett diákok magabiztosabban érettségiznek és felvételiznek.
 • Mert ezekben az iskolákban a felvételinek köszönhetően jobb a tanulói összetétel, magasabb az osztályok tanulmányi átlaga.
 • Mert az általános iskola felső tagozatának utolsó két évére sok esetben “eltűnik” a jó tanulók egy része (pl. hatosztályos gimnáziumban tanulnak tovább), így a tanulásra kevésbé motivált az ott maradó osztályközösség, a tanítás a pedagógusoktól is nagyobb erőfeszítést követel. A létszámcsökkenés miatt gyakoriak az osztály összevonások.

Pontszámítás 6. osztályosok számára

200 pontos felvételink:

HOZOTT PONTOK 50 pont

A félévi értesítőben található összes tantárgy átlaga szorozva 10-zel.

SZÓBELI FELVÉTELI 50 pont

A szóbeli meghallgatásra történő behívás ponthatárát a felvételi dolgozatok eredményének és a túljelentkezés mértékének ismeretében határozzuk meg.

A felvételin kíváncsiak vagyunk, hogy a felvételiző diák mennyire motivált és kreatív, milyenek a képességei. Milyen az intelligenciája, és mennyire tájékozott a körülötte lévő világról.

KÖZPONTI ÍRÁSBELI MATEMATIKA 50 pont

KÖZPONTI ÍRÁSBELI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 50 pont

 
parallax background
 
 

Hatosztályos képzésünket azoknak ajánljuk, akik...

 • elégedetlenek, vagy nem érzik magukat jól jelenlegi általános iskolájukban, nem tudtak beilleszkedni az osztályközösségbe
 • akik szívesebben átesnének felvételin a kamaszkor elején
 • akiknek határozott célja, hogy érettségi után a felsőoktatásban tanuljanak tovább
 • akik tehetségesnek érzik magukat valamilyen területen, vagy egyszerűen csak szeretnek tanulni
 • akiknek fontos, hogy jó feltételek között tanulhassanak
 • akik mindenképpen gimnáziumban szeretnék folytatni tanulmányaikat
 • akiknek alapvető szempont, hogy az oktatás nyugodt, biztonságos, családias környezetben történjen

 
 

 

 
 

 

Alapítványi hozzájárulás

A tanulói jogviszony feltétele, hogy a szülők az iskolánkat fenntartó alapítvány számára, alapítványi hozzájárulást fizetnek, melynek összege a 2023/2024. tanévre 120.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül.

 
KAPCSOLAT