Etika

Az Európa 2000 Gimnázium folyamatosan törekszik a hazai és európai jogszabályoknak való megfelelésre. A Megfelelőségi programja a következőket foglalja magában:

1. ETIKAI KÓDEX

Az ETIKAI KÓDEX egy etikus magatartási útmutató, amely a Gimnázium számára általános iránymutatást nyújt a felelős, etikus köznevelési, tanári magatartásra vonatkozóan.

 
 

2. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI SZABÁLYZAT ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Európa 2000 Gimnázium a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 32. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt előírásra tekintettel egy erre a célra kijelölt, pártatlan szakértő útján elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének célja jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

Az Európa 2000 Gimnázium Belső visszaélés-bejelentési szabályzata 2023:

 
 

3. VISSZAÉLÉS BEJELENTÉSI FORMANYOMTATVÁNY (SEGÉDLET)

Az Európa 2000 Gimnázium a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) 32. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt előírásra tekintettel egy erre a célra kijelölt, pártatlan szakértő útján elkülönített visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

Az elkülönített visszaélés-bejelentési rendszer működtetésének célja jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekmény vagy mulasztás, illetve egyéb visszaélés kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele.

Az Európa 2000 Gimnázium Belső visszaélés-bejelentési szabályzata 2023: