Tanáraink

Az Európa 2000 Gimnázium oktatói és munkatársai.

A Bilingual program oktatóira kíváncsi? Kattintson ide!

Papp András

igazgató
földrajz
papp.andras@europa2000.hu

Takácsné Laczó Sylvia

igazgatóhelyettes
földrajz
laczo.sylvia@europa2000.hu

Mészáros Orsolya Ágnes

Igazgatóhelyettes
magyar nyelv és irodalom
meszaros.orsolya@europa2000.hu

Kiss Károly

igazgatóhelyettes
történelem, magyar nyelv és irodalom, erkölcstan
kiss.karoly@europa2000.hu


Hamvas-Fekete Anikó


reál munkaközösség vezető
matematika
fekete.aniko@europa2000.hu

Nemessányiné Halmai Csilla

osztályfőnök F_2027
7 szokás programvezető

angol nyelv
halmai.csilla@europa2000.hu

Sikolya Erzsébet Judit

osztályfőnök E_2025
nyelvi munkaközösség vezető

angol nyelv
sikolya.erzsebet@europa2000.hu

Ujlaki-Fekete Szilvia

osztályfőnök E_2029
humán munkaközösség vezető

történelem
ujlaki.f.szilvia@europa2000.hu


Sáryné Kiss Ildikó

osztályfőnök E_2026
angol nyelv
kiss.ildiko@europa2000.hu

Szalánczy Gábor

osztályfőnök I_2027
történelem
szalanczy.gabor@europa2000.hu

Furiák László Károly

osztályfőnök E_2026
informatika
furiak.laszlo@europa2000.hu

Csanádi Zsuzsanna

osztályfőnök F_2024
testnevelés és sport
csanadi.zsuzsanna@europa2000.hu


Fejér Orsolya

osztályfőnök K_2024
matematika
fejer.orsolya@europa2000.hu

Kósa Lilián

osztályfőnök A_2027
magyar nyelv és irodalom
kosa.lilian@europa2000.hu

Bense Orsolya

osztályfőnök K_2025
testnevelés és sport
bense.orsolya@europa2000.hu

Bene Roland

osztályfőnök E_2024
biológia-egészségtan
bene.roland@europa2000.hu


Vass Edit

osztályfőnök L_2025
magyar nyelv és irodalom
vass.edit@europa2000.hu

Pölöskei Janka

osztályfőnök E_2027
angol és spanyol nyelv
poloskei.janka@europa2000.hu

Farnadyné Dobai Enikő

osztályfőnök A_2026
matematika-fizika
dobai.eniko@europa2000.hu

Bakai Eszter

osztályfőnök E_2026
matematika-fizika
bakai.eszter@europa2000.hu


Lender Andrea

osztályfőnök A_2028
vizuális kultúra, technika és tervezés
lender.andrea@europa2000.hu

Vincze Attila

osztályfőnök G_2027
földrajz
#

Szabó Zsófia

osztályfőnök A_2029
német nyelv
szabo.zsofia.t@europa2000.hu

Merényi Eleonóra Márta


kémia-fizika
merenyi.marta@europa2000.hu


Tolnoi Róbert Zsolt


matematika-fizika
tolnoi.robert@europa2000.hu

Gach Gergő


testnevelés és sport
gach.gergo@europa2000.hu

Suárez-Rajki Fanni


spanyol nyelv
suarez-rajki.fanni@europa2000.hu

Vig Emőke Mária


médiaismeret, magyar nyelv és irodalom
vig.emoke@europa2000.hu


Gálné Kálmán Aranka Anna


biológia
kalman.aranka.a@europa2000.hu

Pálmai Zoltán


ének-zene
palmai.zoltan@europa2000.hu

Kiss Tamás Ferenc


földrajz, biológia-egészségtan, természetismeret
kiss.tamas@europa2000.hu


Szalánczy-Barta Andrea Noémi


angol nyelv
barta.noemi@europa2000.hu

Dr. Temesiné Pokorádi Hajnalka


fejlesztő pedagógus
t.pokoradi.hajnalka@europa2000hu.onmicrosoft.com

Bori Márk


személyiségfejlesztés tantárgy
bori.mark@europa2000.hu

Magyarosi Attila


magyar nyelv és irodalom-történelem
magyarosi.attila@europa2000.hu


Horváth Anna


magyar nyelv és irodalom, etika
horvath.anna@europa2000hu.onmicrosoft.com

Dr. Domonkos Péter


magyar nyelv és irodalom
dr.domonkos.peter@europa2000.hu

László Viktória


spanyol nyelv
laszlo.viktoria@europa2000.hu

Torifio Sánchez Johana Andrea


angol és spanyol nyelv
johana.a.torifio.s@europa2000.hu


Burger Beatrix Viktória


fejlesztő pedagógus
burger.beatrix@europa2000.hu

Püspöki Péter


magyar nyelv és irodalom, történelem
puspoki.peter@europa2000.hu

Kult Brigitta


testnevelés
kult.brigitta@europa2000.hu

Hegoczki Imre


magyar nyelv és irodalom, történelem
hegoczki.imre@europa2000.hu


Németh László


angol nyelv
nagy.laszlo@europa2000.hu

Hidasi Zsófia Viktória


fejlesztő pedagógus
hidasi.zsofia@europa2000.hu

Mayer Katalin


német nyelv, magyar nyelv és irodalom
mayer.katalin@europa2000.hu

Csiki- Faludi Andrea


kémia
csiki.faludi.andrea@europa2000.hu


Magyar Nimród

gyermekvédelmi szakember

magyar.nimrod@europa2000.hu

Buza Ildikó


pszichológus
buza.ildiko@europa2000.hu


Hegyi Marianna

iskolatitkár

hegyi.marianna@europa2000.hu

Remetei Zoltán

rendszergazda

remetei.zoltan@europa2000.hu

Libus Ágnes

oktatásmenedzser

libus.agnes@europa2000.hu