Európa 2000 Gimnázium

parallax background

Európa 2000 Gimnázium

"Olyan iskolát szeretnék létrehozni, amilyet a gyerekeimnek is kívánok!"

Papp András, igazgató

Európa 2000 Gimnázium

Zugló szívében, családias környezetben, magas szintű szakmaisággal 1992 óta várja az Európa 2000 Gimnázium az általános iskolából kikerülő diákokat. Alapítványi, digitális oktatásra építő, bilingual programot alkalmazó gimnázium vagyunk.

Egyedi iskolarendszer, 7 szokással

A Gimnáziumot fenntartó alapítvány fő célkitűzése, hogy sikeres és boldog diákokat neveljünk, akik megfelelő felkészültséggel és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó kreatív felnőttekké válnak. Egyedi iskolarendszerünk a 7 szokás életvezetési programunk használatával az egyéni képességek maximális kibontakozását szolgálja.

Nyitott gondolkodású, európai polgárokat nevelünk

Az Európa 2000 Gimnázium, olyan alapítványi fenntartású gimnázium, amely folyamatosan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi, erkölcsi és testi fejlődését. Célunk továbbá, hogy egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai értékrenddel rendelkező európai polgárokat neveljünk.

A fenti célok elérésének érdekében – az alapítók szándékának megfelelően – gondoskodunk arról, hogy minden tanulónk számára alapfeltétel legyen a tanuláshoz szükséges nyugodt, biztonságos, családias környezetet, melyet az iskolában működő Segítő Team is biztosít, amely az Európa 2000 Gimnázium gyermekvédelemi irányelveit alkalmazza.

Pezsgő diákélet iskolán kívül, belül

A szükséges tárgyi és személyi feltételek segítenek a diákok fejlettségi szintjéhez alkalmazott ismeretek átadásában az érettségi és a középfokú nyelvvizsga megszerzéshez szükséges szakmai tudás elsajátításában. A tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok biztosítják a diákélet élményszerűvé tételét. A demokratikus értékrend kialakítását a Diákönkormányzat és a Diákgyűlések szervezeti keretein belül tesszük lehetővé.

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert

Iskolánk több évtizede stabil alapokon álló, hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény. Bizalomra és az egymást elfogadó és segítő tanár-diák kapcsolatokra épül.

Alapelvünk, hogy tantestületünket magasan képzett, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazó, motivált, egymást segítő pedagógusok alkossák. Pedagógiai munkánk központjában a tolerancia, a nyitott gondolkodás és az esélyteremtés áll.

Iskolánk erőszakmentes és biztonságos iskolai légkört biztosít a diákok és dolgozók számára.

Európa 2000 – családban marad

Az Európa 2000 Gimnázium olyan iskola kíván lenni, amely épít tanulóinak egyéniségére, azt figyelembe véve oktat, nevel, valamint fokozott erőfeszítéseket tesz afelé, hogy megőrizze a családias közösségi jellegét.

Annak érdekében, hogy az iskola a magas szintű képzését, eszközparkját, tanári karát fent tudja tartani, szükség van havi rendszerességű tanulói jogviszony létesítéséhez és fenntartásához fizetendő hozzájárulásra, melynek évfolyamonkénti pontos összegéről a Titkárságon érdeklődhet.

"Olyan iskolát szeretnék létrehozni, amilyet a gyerekeimnek is kívánok!"

Papp András, igazgató

Európa 2000 Gimnázium

Zugló szívében, családias környezetben, magas szintű szakmaisággal 1992 óta várja az Európa 2000 Gimnázium az általános iskolából kikerülő diákokat. Alapítványi, digitális oktatásra építő, bilingual programot alkalmazó gimnázium vagyunk.

Egyedi iskolarendszer, 7 szokással

A Gimnáziumot fenntartó alapítvány fő célkitűzése, hogy sikeres és boldog diákokat neveljünk, akik megfelelő felkészültséggel és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó kreatív felnőttekké válnak. Egyedi iskolarendszerünk a 7 szokás életvezetési programunk használatával az egyéni képességek maximális kibontakozását szolgálja.

Nyitott gondolkodású, európai polgárokat nevelünk

Az Európa 2000 Gimnázium, olyan alapítványi fenntartású gimnázium, amely folyamatosan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi, erkölcsi és testi fejlődését. Célunk továbbá, hogy egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai értékrenddel rendelkező európai polgárokat neveljünk.

A fenti célok elérésének érdekében – az alapítók szándékának megfelelően – gondoskodunk arról, hogy minden tanulónk számára alapfeltétel legyen a tanuláshoz szükséges nyugodt, biztonságos, családias környezetet, melyet az iskolában működő Segítő Team is biztosít, amely az Európa 2000 Gimnázium gyermekvédelemi irányelveit alkalmazza.

Pezsgő diákélet iskolán kívül, belül

A szükséges tárgyi és személyi feltételek segítenek a diákok fejlettségi szintjéhez alkalmazott ismeretek átadásában az érettségi és a középfokú nyelvvizsga megszerzéshez szükséges szakmai tudás elsajátításában. A tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok biztosítják a diákélet élményszerűvé tételét. A demokratikus értékrend kialakítását a Diákönkormányzat és a Diákgyűlések szervezeti keretein belül tesszük lehetővé.

"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

Szent-Györgyi Albert

Iskolánk több évtizede stabil alapokon álló, hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény. Bizalomra és az egymást elfogadó és segítő tanár-diák kapcsolatokra épül.

Alapelvünk, hogy tantestületünket magasan képzett, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazó, motivált, egymást segítő pedagógusok alkossák. Pedagógiai munkánk központjában a tolerancia, a nyitott gondolkodás és az esélyteremtés áll.

Iskolánk erőszakmentes és biztonságos iskolai légkört biztosít a diákok és dolgozók számára.

Európa 2000 – családban marad

Az Európa 2000 Gimnázium olyan iskola kíván lenni, amely épít tanulóinak egyéniségére, azt figyelembe véve oktat, nevel, valamint fokozott erőfeszítéseket tesz afelé, hogy megőrizze a családias közösségi jellegét.

Annak érdekében, hogy az iskola a magas szintű képzését, eszközparkját, tanári karát fent tudja tartani, szükség van havi rendszerességű tanulói jogviszony létesítéséhez és fenntartásához fizetendő hozzájárulásra, melynek évfolyamonkénti pontos összegéről a Titkárságon érdeklődhet.

Egyedi iskolarendszerünk

parallax background

Egyedi iskolarendszerünk

Egyedi iskolarendszerünk

Alapvető küldetésünknek tekintjük az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását. Tanáraink alapos szakmai felkészültséggel és módszertani sokszínűséggel biztosítják a kor kihívásainak megfelelő magas szintű műveltség és tudás elsajátításának lehetőségét, melyek lehetőséget biztosítanak mind a tehetséges tanulók kibontakoztatására, mind a lemaradók felzárkóztatására. Több éve tartó digitális transzformációnk eredményeként iskolánk másodszor is elnyerte a Showcase School címet, amivel nem csak beléphetünk az úttörő iskolák globális közösségébe, de a Microsoft Showcase School iskolaátalakítási program tanulóközpontú fókusza ösztönözi a kompetitív készségek fejlesztését is.

Oktatási és nevelési alapelveink

 • kooperatív tanulás
 • projekt módszer
 • kiscsoportos foglalkozások
 • IKT eszközök
 • kompetencia-alapú képzés
 • gazdagítás, differenciálás

Az egyéni képességek figyelembevételét és maximális kibontakoztatását szolgálják a különböző szakkörök, iskolán kívüli programok, valamint az egyéni differenciált képességfejlesztés is.

Évek óta működtetjük a sikeres diák-tanár rendszert, ami a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt szolgálja.

Tehetséggondozás

A tanulók képességeinek megfelelő csoportbontásban tanítjuk a matematika, a történelem, az idegen nyelv, a kompetenciafejlesztő tantárgyakat, a filmes tantárgyak nagy részét és a tagozat speciális tantárgyait.

Diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő projektek lebonyolításában vegyenek részt.

2015-ben Kiváló Tehetségpont címet nyertünk. Évente 3-4 tehetséggondozó, tehetségfejlesztő pályázatot valósítunk meg különböző tehetségterületeken.

Tehetséges diákjaink érettségire, versenyekre, továbbtanulásra való felkészítését tehetségfejlesztő pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus illetve a kollégák is segítik.

Nyelvi képzés

Iskolánkban az angol mellett második nyelvként spanyol és német nyelvet tanulhatnak a diákok.

Egyedi jellemzők

Intézményünkben számos olyan szolgáltatást működtetünk, melyek sok esetben eltérnek a hagyományos iskolai módszerektől és eszközöktől, egyedi színt kölcsönözve ezzel iskolánknak.

Iskolánkban egyedi vizsgarendszert működtetünk, melynek célja elsősorban az, hogy a diákok számára világossá, érthetővé tegyük elvárásainkat és felkészítsük őket az érettségi vizsgákra. Negyedéves értékelést alkalmazunk, év végén pedig az egy hetes vizsgaidőszak alatt az érettségi követelményeknek megfelelően érettségi tantárgyakból vizsgáznak a diákok.

Diáktanár rendszer

A program segítségével a felzárkóztatást vagy korrepetálást igénylő diákok társaiktól „diáknyelven” tanulhatják újra a számukra nehezebb tananyagrészeket, témákat.

Teljes körű tanárértékelési rendszer

Teljes körű tanárértékelési rendszert is alkalmazunk az iskola magas színvonalú képzési rendszerének érdekében: a diákok értékelhetik az iskola működését és a pedagógusok munkáját.

A különböző tagozatainkon saját fejlesztésű tananyagokat alkalmazunk. Ezzel segítjük diákjaink szakmai és pályaválasztási orientációját.

Vonalkódos beléptető rendszert alkalmazunk, ami segíti az adminisztrációs feladatokat, ellenőrizhetővé teszi a diákok be-, és kiléptetését.

Diákönkormányzat (DÖK), melynek kiemelt szerepet szánunk, hiszen nemcsak jogaik gyakorlásában segítjük diákjainkat, hanem képezzük őket, hogy tudatos állampolgárokká váljanak. Szerepet szánunk a tagoknak, hogy különféle iskolai rendezvények szervezésében aktívan részt vehessenek. A hivatalos iskolai élet mellett a kikapcsolódásra is több lehetőséget biztosítunk, szintén a DÖK közreműködésével.

Korlátlan WIFI elérés az iskola területén.

A diákok kikapcsolódását segíti a ping-pong és csocsóasztal. Mozitermünk nemcsak a média képzés és a szakköri munka színhelye, hanem az órák után a diákok szórakozásának színtere is.

Ezek mellett sítábor, vízitúra, külföldi utak, és edzőtáborok színesítik az iskolán kívüli szervezett programok sokaságát. A szülőknek, kollégáknak, diákoknak iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segít az őket érintő problémák megoldásában.

Egyedi iskolarendszerünk

Alapvető küldetésünknek tekintjük az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását. Tanáraink alapos szakmai felkészültséggel és módszertani sokszínűséggel biztosítják a kor kihívásainak megfelelő magas szintű műveltség és tudás elsajátításának lehetőségét, melyek lehetőséget biztosítanak mind a tehetséges tanulók kibontakoztatására, mind a lemaradók felzárkóztatására. Több éve tartó digitális transzformációnk eredményeként iskolánk másodszor is elnyerte a Showcase School címet, amivel nem csak beléphetünk az úttörő iskolák globális közösségébe, de a Microsoft Showcase School iskolaátalakítási program tanulóközpontú fókusza ösztönözi a kompetitív készségek fejlesztését is.

Oktatási és nevelési alapelveink

 • kooperatív tanulás
 • projekt módszer
 • kiscsoportos foglalkozások
 • IKT eszközök
 • kompetencia-alapú képzés
 • gazdagítás, differenciálás

Az egyéni képességek figyelembevételét és maximális kibontakoztatását szolgálják a különböző szakkörök, iskolán kívüli programok, valamint az egyéni differenciált képességfejlesztés is.

Évek óta működtetjük a sikeres diák-tanár rendszert, ami a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egyaránt szolgálja.

Tehetséggondozás

A tanulók képességeinek megfelelő csoportbontásban tanítjuk a matematika, a történelem, az idegen nyelv, a kompetenciafejlesztő tantárgyakat, a filmes tantárgyak nagy részét és a tagozat speciális tantárgyait.

Diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő projektek lebonyolításában vegyenek részt.

2015-ben Kiváló Tehetségpont címet nyertünk. Évente 3-4 tehetséggondozó, tehetségfejlesztő pályázatot valósítunk meg különböző tehetségterületeken.

Tehetséges diákjaink érettségire, versenyekre, továbbtanulásra való felkészítését tehetségfejlesztő pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus illetve a kollégák is segítik.

Nyelvi képzés

Iskolánkban az angol mellett második nyelvként spanyol és német nyelvet tanulhatnak a diákok.

Egyedi jellemzők

Intézményünkben számos olyan szolgáltatást működtetünk, melyek sok esetben eltérnek a hagyományos iskolai módszerektől és eszközöktől, egyedi színt kölcsönözve ezzel iskolánknak.

Iskolánkban egyedi vizsgarendszert működtetünk, melynek célja elsősorban az, hogy a diákok számára világossá, érthetővé tegyük elvárásainkat és felkészítsük őket az érettségi vizsgákra. Negyedéves értékelést alkalmazunk, év végén pedig az egy hetes vizsgaidőszak alatt az érettségi követelményeknek megfelelően érettségi tantárgyakból vizsgáznak a diákok.

Diáktanár rendszer

A program segítségével a felzárkóztatást vagy korrepetálást igénylő diákok társaiktól „diáknyelven” tanulhatják újra a számukra nehezebb tananyagrészeket, témákat.

Teljes körű tanárértékelési rendszer

Teljes körű tanárértékelési rendszert is alkalmazunk az iskola magas színvonalú képzési rendszerének érdekében: a diákok értékelhetik az iskola működését és a pedagógusok munkáját.

A különböző tagozatainkon saját fejlesztésű tananyagokat alkalmazunk. Ezzel segítjük diákjaink szakmai és pályaválasztási orientációját.

Vonalkódos beléptető rendszert alkalmazunk, ami segíti az adminisztrációs feladatokat, ellenőrizhetővé teszi a diákok be-, és kiléptetését.

Diákönkormányzat (DÖK), melynek kiemelt szerepet szánunk, hiszen nemcsak jogaik gyakorlásában segítjük diákjainkat, hanem képezzük őket, hogy tudatos állampolgárokká váljanak. Szerepet szánunk a tagoknak, hogy különféle iskolai rendezvények szervezésében aktívan részt vehessenek. A hivatalos iskolai élet mellett a kikapcsolódásra is több lehetőséget biztosítunk, szintén a DÖK közreműködésével.

Korlátlan WIFI elérés az iskola területén.

A diákok kikapcsolódását segíti a ping-pong és csocsóasztal. Mozitermünk nemcsak a média képzés és a szakköri munka színhelye, hanem az órák után a diákok szórakozásának színtere is.

Ezek mellett sítábor, vízitúra, külföldi utak, és edzőtáborok színesítik az iskolán kívüli szervezett programok sokaságát. A szülőknek, kollégáknak, diákoknak iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segít az őket érintő problémák megoldásában.

Gimnáziumi programunk

parallax background

Gimnáziumi programunk

Gimnáziumi programunk

Iskolánkban 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi osztályokat indítunk.

A hozzánk jelentkező tanulók az alábbi tagozatok közül választhatnak:

4 évfolyamos gimnázium

 • [0401] Általános tagozat
 • [0402] Film és média tagozat
 • [0403] Innovatív digitális tagozat
 • [0404] Nemzetközi vállalkozás tagozat
 • [0405] Bilingual Program (valódi kétnyelvű képzés)

6 évfolyamos gimnázium

 • [0601] Emelt angol tagozat (heti 5 óra)

Programjaink 12-től 18 éves korig

Gólyatábor – Gólyanap – Gólyabál (augusztus-szeptember)

Az egységgé kovácsoló gólyatábor

Iskolánk kiemelt eseménye a nyár végi gólyatábor Soltvadkerten. A leendő diákjaink számára rendezett 3 napos esemény célja, hogy az osztályfőnökök megismerjék osztályukat, az osztály tanulói pedig a játékos feladatok, csoportépítő foglalkozások és a sportvetélkedők révén összekovácsolódjanak.

Gólyanapok, gólyabál

Az iskola összes tanárát és a több mint száz „gólyát” érintő eseményt követik a szeptemberi gólyanapok, ahol a felsőbb éves diákok játékos próbatételekkel „avatják” be a fiatalabbakat az iskolai életbe. Ezt az eseménysort koronázza meg az iskolai gólyabál, ahol a „gólyaeskü”elhangzásával minden új diák az iskola tagjává válik.

CSE-HO (október)

A környék legjobb CSE-HO-ja

Az iskolai élet következő kiemelt eseménye a „CSE–HO főző- és sportnap”. Ez a játékos sportvetélkedők és a nagy „iskolai főzés”napja. Osztályok között zajlik a főző- és sütő verseny. Az elkészült ételeket szakmai zsűri bírálja és pontozza. Az összes iskolai (osztályok között zajló) verseny eredménye beleszámít az év végi eredménybe, ahol egy osztály kiemelt jutalmat kap.

Iskolai Mikulás és karácsony (december)

Zenés-táncos karácsony iskolai és osztály szinten

A téli szünet előtti utolsó iskolai esemény az iskolai karácsony. Itt minden osztály egy előadással, zenés táncos produkcióval készül, amit az egész iskola előtt be is mutat. Az iskolai karácsonyt követi az osztálykarácsony, amikor az osztályok tanulói megajándékozzák egymást.

Európa Nap

Ország, város, nemzet

Már több éves hagyományra tekint vissza ez a kulturális programunk. Ezen a napon minden osztály valamely neki sorsolt ország, etnikum vagy nemzet sajátos kulturális jegyei (ételek, zene, tánc, szokások, szimbólumok stb.) alapján készül, díszíti fel a termét, tart bemutatót az iskolai verseny keretei között.

Szalagavató és Ballagás (december és április)

Ballag már a vén diák...

Mint minden iskola életében, a miénkben is kiemelt szerepet játszik a végzős diákok elbúcsúztatása. Az érettségi megmérettetése előtt a közös iskolai élményekhez méltó ballagási ünnepségen vesznek tőlük búcsút az iskola diákjai és tanárai.

Suli nap (június)

Tanév végi lazulás

Hagyományosan az év utolsó napjaiban tartjuk Suli napunkat, ahol játékok, sportvetélkedők színesítik a diákok életét az iskolai év végén. Mindezek mellett sokszínű, és változatos tanórán kívüli iskolai és osztályprogramjaink is széles kínálatot nyújtanak az érdeklődő diákok számára.

Gimnáziumi programunk

Iskolánkban 6 és 4 évfolyamos gimnáziumi osztályokat indítunk.

A hozzánk jelentkező tanulók az alábbi tagozatok közül választhatnak:

4 évfolyamos gimnázium

 • [0401] Általános tagozat
 • [0402] Film és média tagozat
 • [0403] Innovatív digitális tagozat
 • [0404] Nemzetközi vállalkozás tagozat
 • [0405] Bilingual Program (valódi kétnyelvű képzés)

6 évfolyamos gimnázium

 • [0601] Emelt angol tagozat (heti 5 óra)

Programjaink 12-től 18 éves korig

Gólyatábor – Gólyanap – Gólyabál (augusztus-szeptember)

Az egységgé kovácsoló gólyatábor

Iskolánk kiemelt eseménye a nyár végi gólyatábor Soltvadkerten. A leendő diákjaink számára rendezett 3 napos esemény célja, hogy az osztályfőnökök megismerjék osztályukat, az osztály tanulói pedig a játékos feladatok, csoportépítő foglalkozások és a sportvetélkedők révén összekovácsolódjanak.

Gólyanapok, gólyabál

Az iskola összes tanárát és a több mint száz „gólyát” érintő eseményt követik a szeptemberi gólyanapok, ahol a felsőbb éves diákok játékos próbatételekkel „avatják” be a fiatalabbakat az iskolai életbe. Ezt az eseménysort koronázza meg az iskolai gólyabál, ahol a „gólyaeskü”elhangzásával minden új diák az iskola tagjává válik.

CSE-HO (október)

A környék legjobb CSE-HO-ja

Az iskolai élet következő kiemelt eseménye a „CSE–HO főző- és sportnap”. Ez a játékos sportvetélkedők és a nagy „iskolai főzés”napja. Osztályok között zajlik a főző- és sütő verseny. Az elkészült ételeket szakmai zsűri bírálja és pontozza. Az összes iskolai (osztályok között zajló) verseny eredménye beleszámít az év végi eredménybe, ahol egy osztály kiemelt jutalmat kap.

Iskolai Mikulás és karácsony (december)

Zenés-táncos karácsony iskolai és osztály szinten

A téli szünet előtti utolsó iskolai esemény az iskolai karácsony. Itt minden osztály egy előadással, zenés táncos produkcióval készül, amit az egész iskola előtt be is mutat. Az iskolai karácsonyt követi az osztálykarácsony, amikor az osztályok tanulói megajándékozzák egymást.

Európa Nap

Ország, város, nemzet

Már több éves hagyományra tekint vissza ez a kulturális programunk. Ezen a napon minden osztály valamely neki sorsolt ország, etnikum vagy nemzet sajátos kulturális jegyei (ételek, zene, tánc, szokások, szimbólumok stb.) alapján készül, díszíti fel a termét, tart bemutatót az iskolai verseny keretei között.

Szalagavató és Ballagás (december és április)

Ballag már a vén diák...

Mint minden iskola életében, a miénkben is kiemelt szerepet játszik a végzős diákok elbúcsúztatása. Az érettségi megmérettetése előtt a közös iskolai élményekhez méltó ballagási ünnepségen vesznek tőlük búcsút az iskola diákjai és tanárai.

Suli nap (június)

Tanév végi lazulás

Hagyományosan az év utolsó napjaiban tartjuk Suli napunkat, ahol játékok, sportvetélkedők színesítik a diákok életét az iskolai év végén. Mindezek mellett sokszínű, és változatos tanórán kívüli iskolai és osztályprogramjaink is széles kínálatot nyújtanak az érdeklődő diákok számára.