Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
  2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége :
  3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
  4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat:
  5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban:
  6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
  7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  8. Vizsgaszabályzat:
  9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma:
  10. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
  11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  12. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke:
  13.  Házirend és munkaterv:
  14. Osztályozó és javító vizsga követelmények
  15. Pedagógiai program
  16. Szervezeti és Működési Szabályzat
  17. Beszámolók
  18. Normatív támogatás aránya évenkénti bontásban

Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
  2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége :
  3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
  4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat:
  5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban:
  6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
  7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  8. Vizsgaszabályzat:
  9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma:
  10. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
  11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  12. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke:
  13.  Házirend és munkaterv:
  14. Osztályozó és javító vizsga követelmények
  15. Pedagógiai program
  16. Szervezeti és Működési Szabályzat
  17. Beszámolók
  18. Normatív támogatás aránya évenkénti bontásban
KAPCSOLAT
TÖLTSD LE FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓNKAT!

Hogyan lehetek jövőre 
én is európás diák?

Színes útmutató az Európa 2000 Gimnáziumba felvételizni szándékozó diákoknak és szüleiknek
LETÖLTÖM MOST
close-link