Rólunk

Híreink

Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége :
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat:
 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban:
 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  1. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai Európa 2000.pdf (241 letöltés)
 8.  Vizsgaszabályzat:
 9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma:
 10. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
 11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  1. A fenntartó értékelései (51 letöltés)
  2. A pedagógiai ellenőrzés megállapításai (49 letöltés)
 12. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke:
 13.  Házirend:
 14. Osztályozó és javító vizsga követelmények
 15. Pedagógiai program
 16. Szervezeti és Működési Szabályzat
 17. Beszámolók