Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a Nemzeti Köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról
23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

  1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége:
  2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége :
  3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei:
  4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat:
  5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban:
  6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:
  7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
  8. Vizsgaszabályzat:
  9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma:
  10. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:
  11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
  12. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke:
  13.  Házirend és munkaterv:
  14. Osztályozó és javító vizsga követelmények
  15. Pedagógiai program
  16. Szervezeti és Működési Szabályzat
  17. Beszámolók
  18. Normatív támogatás aránya évenkénti bontásban