Bilingual Gimnáziumi Program

parallax background

Bilingual Gimnáziumi Program

 

Bilingual Gimnáziumi Program

4 évfolyamos gimnázium

Középiskolások számára a speciális kétnyelvű Bilingual Program kizárólag az Európa 2000 Gimnáziumban érhető el. Célunk, hogy európai gondolkodású, műveltségű és széles látókörű fiatalokat neveljünk, akik a tanulmányaik ideje alatt felsőfokú nyelvtudásra tesznek szert, melyet magabiztosan és felszabadultan használnak.

A Bilingual Program nem azonos a számos középiskolában is alkalmazott hagyományos kéttannyelvű képzéssel, annál lényegesen többet nyújt. A legfontosabb ismertetőjegye az, hogy a Bilingual tagozaton az angol és a magyar anyanyelvű tanárok párban oktatnak (13-15 órában kerül sor a kétnyelvű képzésre. Matematika, történelem, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, informatika és testnevelés tantárgyakat oktatunk párban. Az angolt pedig csak az angol anyanyelvű tanár oktatja.)

Párban tanítás, azaz két tanár 1 órán

A Bilingual Program megkülönböztető eleme, amelyet minden szinten alkalmazunk, az egy személy-egy nyelv párban tanításos módszer, más néven a kétnyelvű családok modellje. A módszer egyszerű: a magyar anyanyelvű párban tanító tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár - aki angol anyanyelvű, alkalmanként kiegyensúlyozott kétnyelvű - pedig csak angolul. Tanáraink a legkisebb jelét sem mutatják - még passzívan sem -, ha értik a magyar nyelvet. Ezáltal a nyelvtanulás lehetőségét és a nyelhasználatban veló elmélyülést maximalizáljuk . A párban tanítás meghatározó az összes tantárgyi órán, ahol ragaszkodunk az egy személy-egy nyelv szabályhoz. A tanórán a tanárok közötti gyakori váltás következtében, a két nyelv egyenlő mértékű használatával temérdek lehetőség nyílik a gyerekek számára a nyelvi váltás gyakorlására

Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig mindig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy éppen vezető vagy támogató szerepet töltenek be. Az interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítjük előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag környezetet teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – ne csak tantárggyá – hanem élvezetes kommunikációs eszközzé.

Cél a C1-es nyelvvizsga az érettségiig

Nyelvi célkitűzésünk a Cambridge Nyelvvizsgarendszer C1-es szintjének elérése érettségiig, amely a magyar nyelvvizsgarendszer felsőfokú nyelvvizsgájával egyenértékű. Az angol nyelvi fejlesztés mellett programunk az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztését célozza meg. A Bilingual Program a középiskolai szakasszal lett teljes, hiszen így már óvodától érettségiig tanulhatnak a diákok két nyelven, angol anyanyelvű tanárokkal!

Teaching English as a Foreign Language

Az angol órákon az angol anyanyelvű tanár célja az, hogy minél több beszédre, gondolkodásra, tanulásra és élvezetes, aktív felfedezésre teremtsen lehetőséget. A tanulási folyamat a tartalomba ágyazva történik, ezáltal a hangsúlyt az autentikus, valódi tartalommal bíró nyelvhasználatra helyezi. Ez is egy kulcsfontosságú eleme a programnak, melyben az angol nyelv nem tantárgy, hanem kommunikációs eszköz.

Afternoon Tutorials

A tutorial, egy kicscsoportos délutáni foglalkozás az angol anyanyelvű tanár vezetésével. Célja a tanulók készségeinek és tudásának megerősítése és továbbfejlesztése. Középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. A gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követi. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz.

Olvasóprogram

Az Olvasóprogram szintén kulcsfontosságú eleme a Bilingual Programnak. Célja, hogy megszerettesse diákjainkkal az olvasást és az angolul olvasást! Célunk, hogy a gyerekek készségei, tanulási stratégiái fejlődjenek, kíváncsiságot, függetlenséget ébresszünk bennük, melyek következtében felfedezést, szélesebb látókört és örömöt fog jelenteni számukra az olvasás.

Hangsúlyt helyezünk arra, hogy ne átiratokat vagy egyszerűsített változatokat, hanem eredeti angol nyelvű, klasszikus és kortárs irodalmi műveket szerezzünk be az angol nyelvterület különböző országaiból.

Természetesen az olvasmányokat a korosztálynak megfelelő irodalomból válogatjuk és ezeket olyan formában dolgozzák fel, hogy az élvezetes és érthető legyen a diákok számára.

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni, tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő videó.

Módszertanunk az általános iskolai program mintájára, arra építve működik, igazodva a középiskolai tananyaghoz és korosztályi sajátosságokhoz. A program kulcsa a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Programban már évek óta rendkívül sikeresen alkalmazott CLIL-módszertan (Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban), melynek során az angol nyelvi fejlesztés angol anyanyelvi környezetben és szaktantárgyi tartalomba beágyazva történik.

Évfolyamok

A 9. évfolyamtól normál és Bilingual Program szerint működő osztályok is vannak párhuzamosan egészen 12. osztályig.

Szolgáltatási díj

A Bilingual Program szolgáltatási díját a programot működtető Bilingual Nonprofit Kft. számlázza a szülőkkel megkötött szerződés alapján. Ez a díj független az Európa 2000 Gimnázium alapítványi hozzájárulástól, és természetesen csak azoknak kell fizetni, akik olyan osztályt választanak, amely a Bilingual Programban vesz részt.

A Bilingual Program aktuális díjszabása itt érhető el.

Európa 2000 Gimnázium alapítványi hozzájárulás

A tanulói jogviszony feltétele, hogy a szülők az iskolánkat fenntartó alapítvány számára, alapítványi hozzájárulást fizetnek, melynek összege a 2024/2025. tanévre 150.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül.