Bilingual Gimnáziumi Program

parallax background

Bilingual Gimnáziumi Program

Bilingual Gimnáziumi Program

4 és 6 évfolyamos gimnázium

Középiskolások számára a speciális kétnyelvű Bilingual Program kizárólag az Európa 2000 Gimnáziumban érhető el. Célunk, hogy európai műveltségű, képzettségű és gondolkodású, széles látókörű fiatalokat neveljünk, akik a tanulmányaik ideje alatt felsőfokú nyelvtudásra tesznek szert, amit magabiztosan és felszabadultan használnak.

A Bilingual Program nem azonos a számos középiskolában is alkalmazott hagyományos kéttannyelvű képzéssel, annál lényegesen többet nyújt. A legfontosabb ismertetőjegye, hogy a Bilingual tagozaton angol és magyar anyanyelvű tanárok párban oktatnak (13-15 órában kerül sor a kétnyelvű képzésre. Matematika, történelem, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, testnevelés tantárgyakat oktatjuk párban. Az angolt pedig csak az angol anyanyelvű tanár oktatja.

Párban tanítás, azaz két tanár 1 órán

A Bilingual Program megkülönböztető eleme, amit minden szinten alkalmazunk, az egy személy-egy nyelv párban tanításos módszer, más néven a kétnyelvű családok modellje. A módszer egyszerű: a magyar anyanyelvű párban tanító tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár - aki angol anyanyelvű, alkalmanként kiegyensúlyozott kétnyelvű - pedig csak angolul. Tanáraink a legkisebb jelét sem mutatják - még passzívan sem -, ha értik a magyar nyelvet. Ezáltal a nyelvtanulás lehetőségét maximalizáljuk, illetve az elmélyülést a nyelvhasználatban . A párban tanítás meghatározó az összes tantárgyi órán, ahol ragaszkodunk az egy személy-egy nyelv szabályhoz. A tanórán a tanárok közötti gyakori váltás következtében temérdek lehetőség nyílik a gyerekek számára a nyelvi váltás gyakorlására, a két nyelv egyenlő mértékű használatával.

Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy vezető vagy támogató szerepet töltenek be. Interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítünk előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag közeget teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – tantárgy helyett – elsősorban élvezetes kommunikációs eszközzé.

Cél a C1-es nyelvvizsga érettségéig

Nyelvi célkitűzésünk a Cambridge Nyelvvizsgarendszer C1-es szintjének elérése érettségiig, ami a magyar nyelvizsgarendszer felsőfokú nyelvizsgájával egyenértékű. Az angol nyelvi fejlesztés mellett programunk az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztését célozza meg. A Bilingual Program a középiskolai szakasszal lett teljes, hiszen így már óvodától érettségiig tanulhatnak a diákok két nyelven, angol anyanyelvű tanárokkal!

Teaching English as a Foreign Language

Az angol órákon az angol anyanyelvű tanár célja, hogy minél több beszédre, gondolkodásra és élvezetes, aktív felfedezésre és tanulásra teremtsen lehetőséget. A tanulási folyamat a tartalomba ágyazva történik, ezáltal a hangsúlyt az autentikus, valódi tartalommal bíró nyelvhasználatra helyezi. Ez is egy kulcsfontosságú eleme a programnak, melyben az angol nyelv nem tantárgy hanem kommunikációs eszköz.

Afternoon Tutorials

A Tutorial kiscsoportos foglalkozás délutánonként az angol anyanyelvű tanár vezetésével. Célja a tanulók készségeinek és tudásának megerősítése és továbbfejlesztése. Középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. Gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követ. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz.

Olvasóprogram

Az Olvasóprogram szintén kulcsfontosságú eleme a Bilingual Programnak. Célja, hogy megszerettesse diákjainkkal az olvasást és az angolul olvasást! Célunk, hogy a gyerekek készségei, tanulási stratégiái fejlődjenek, kíváncsiságot, függetlenséget ébresszen bennük, melyek következtében a felfedezést, szélesebb látókört és örömöt fogja jelenteni számukra az olvasás – egész életükre szólóan!

Hangsúlyt helyezünk rá, hogy ne átiratokat vagy egyszerűsített változatokat hanem eredeti angol nyelvű irodalmi műveket szerzünk be az angol nyelvterület országaiból. Ezek közül néhány klasszikus, néhány kortárs irodalmi mű.

Természetesen az olvasmányokat a korosztálynak megfelelő irodalomból válogatjuk és ezeket olyan formában dolgozzák fel, hogy az élvezetes és érthető legyen a diákok számára.

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő videó.

Módszertanunk az általános iskolai program mintájára, arra építve működik, igazodva a középiskolai tananyaghoz és korosztályi sajátosságokhoz. A program kulcsa a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Programban már évek óta rendkívül sikeresen alkalmazott CLIL-módszertan (Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban), melynek során az angol nyelvi fejlesztés angol anyanyelvi környezetben és szaktantárgyi tartalomba beágyazva történik.

Évfolyamok

A 7. évfolyamtól normál és Bilingual Program szerint működő osztályok is vannak párhuzamosan egészen 12. osztályig.

Szolgáltatási díj

A Bilingual Program szolgáltatási díját a programot működtető Bilingual Nonprofit Kft. számlázza a szülőkkel megkötött szerződés alapján. Ez a díj független az Európa 2000 Gimnázium alapítványi hozzájárulástól, és természetesen csak azoknak kell fizetni, akik olyan osztályt választanak, amely a Bilingual Programban vesz részt.

A Bilingual Program aktuális díjszabása itt érhető el.

Európa 2000 Gimnázium alapítványi hozzájárulás

A tanulói jogviszony feltétele, hogy a szülők az iskolánkat fenntartó alapítvány számára, alapítványi hozzájárulást fizetnek, melynek összege a 2023/2024. tanévre 120.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül.

Bilingual Program

4 és 6 évfolyamos gimnázium

Középiskolások számára a speciális kétnyelvű Bilingual Program kizárólag az Európa 2000 Gimnáziumban érhető el. Célunk, hogy európai műveltségű, képzettségű és gondolkodású, széles látókörű fiatalokat neveljünk, akik a tanulmányaik ideje alatt felsőfokú nyelvtudásra tesznek szert, amit magabiztosan és felszabadultan használnak.

A Bilingual Program nem azonos a számos középiskolában is alkalmazott hagyományos kéttannyelvű képzéssel, annál lényegesen többet nyújt. A legfontosabb ismertetőjegye, hogy a Bilingual tagozaton angol és magyar anyanyelvű tanárok párban oktatnak (13-15 órában kerül sor a kétnyelvű képzésre. Matematika, történelem, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, testnevelés tantárgyakat oktatjuk párban. Az angolt pedig csak az angol anyanyelvű tanár oktatja.

Párban tanítás, azaz két tanár 1 órán

A Bilingual Program megkülönböztető eleme, amit minden szinten alkalmazunk, az egy személy-egy nyelv párban tanításos módszer, más néven a kétnyelvű családok modellje. A módszer egyszerű: a magyar anyanyelvű párban tanító tanár csak magyarul beszél, a Bilingual tanár - aki angol anyanyelvű, alkalmanként kiegyensúlyozott kétnyelvű - pedig csak angolul. Tanáraink a legkisebb jelét sem mutatják - még passzívan sem -, ha értik a magyar nyelvet. Ezáltal a nyelvtanulás lehetőségét maximalizáljuk, illetve az elmélyülést a nyelvhasználatban . A párban tanítás meghatározó az összes tantárgyi órán, ahol ragaszkodunk az egy személy-egy nyelv szabályhoz. A tanórán a tanárok közötti gyakori váltás következtében temérdek lehetőség nyílik a gyerekek számára a nyelvi váltás gyakorlására, a két nyelv egyenlő mértékű használatával.

Párban tanítunk: egy tanórán számtalanszor váltunk nyelvet, a gyerekek pedig az adott feladathoz rendelt nyelvet használják – míg a tanárok aktívak maradnak az órán, függetlenül attól, hogy vezető vagy támogató szerepet töltenek be. Interaktív, élvezetes és kommunikációra ösztönző feladatokat részesítünk előnyben. Integráljuk a tartalmat és a nyelvet, hogy angol nyelvben, kultúrában és tantárgyi tartalomban gazdag közeget teremtsünk – így válhasson tanulóink számára az angol nyelv – tantárgy helyett – elsősorban élvezetes kommunikációs eszközzé.

Cél a C1-es nyelvvizsga érettségéig

Nyelvi célkitűzésünk a Cambridge Nyelvvizsgarendszer C1-es szintjének elérése érettségiig, ami a magyar nyelvizsgarendszer felsőfokú nyelvizsgájával egyenértékű. Az angol nyelvi fejlesztés mellett programunk az élet minden területén alkalmazható kompetenciák fejlesztését célozza meg. A Bilingual Program a középiskolai szakasszal lett teljes, hiszen így már óvodától érettségiig tanulhatnak a diákok két nyelven, angol anyanyelvű tanárokkal!

Teaching English as a Foreign Language

Az angol órákon az angol anyanyelvű tanár célja, hogy minél több beszédre, gondolkodásra és élvezetes, aktív felfedezésre és tanulásra teremtsen lehetőséget. A tanulási folyamat a tartalomba ágyazva történik, ezáltal a hangsúlyt az autentikus, valódi tartalommal bíró nyelvhasználatra helyezi. Ez is egy kulcsfontosságú eleme programnak, melyben az angol nyelv nem tantárgy hanem kommunikációs eszköz.

Afternoon Tutorials

A Tutorial kiscsoportos foglalkozás délutánonként az angol anyanyelvű tanár vezetésével. Célja a tanulók készségeinek és tudásának megerősítése és továbbfejlesztése. Középpontjában a beszédkészség fejlesztése áll, és egyúttal az adott hét tanóráinak szókincsét tekinti át. Gyors, passzív befogadó tevékenységet aktív beszéd követ. Fontos megjegyezni, hogy a gyerekek a fő információt angolul adják át egymásnak, ahelyett, hogy visszatérnének anyanyelvükhöz.

Olvasóprogram

Az Olvasóprogram szintén kulcsfontosságú eleme a Bilingual Programnak. Célja, hogy megszerettesse diákjainkkal az olvasást és az angolul olvasást! Célunk, hogy a gyerekek készségei, tanulási stratégiái fejlődjenek, kíváncsiságot, függetlenséget ébresszen bennük, melyek következtében a felfedezést, szélesebb látókört és örömöt fogja jelenteni számukra az olvasás – egész életükre szólóan!

Hangsúlyt helyezünk rá, hogy ne átiratokat vagy egyszerűsített változatokat hanem eredeti angol nyelvű irodalmi műveket szerzünk be az angol nyelvterület országaiból. Ezek közül néhány klasszikus, néhány kortárs irodalmi mű.

Természetesen az olvasmányokat a korosztálynak megfelelő irodalomból válogatjuk és ezeket olyan formában dolgozzák fel, hogy az élvezetes és érthető legyen a diákok számára.

Tanév végi beszélgetések

Minden tanév végén a Bilingual Program összes tanulója angol anyanyelvű osztályfőnökével egyéni tanév végi beszélgetésen vesz részt. Ennek jó példája a következő videó.

Módszertanunk az általános iskolai program mintájára, arra építve működik, igazodva a középiskolai tananyaghoz és korosztályi sajátosságokhoz. A program kulcsa a Bilingual Kétnyelvű Oktatási Programban már évek óta rendkívül sikeresen alkalmazott CLIL-módszertan (Content and Language Integrated Learning – Tartalmi és nyelvi integráció a nyelvoktatásban), melynek során az angol nyelvi fejlesztés angol anyanyelvi környezetben és szaktantárgyi tartalomba beágyazva történik.

Évfolyamok

A 7. évfolyamtól normál és Bilingual Program szerint működő osztályok is vannak párhuzamosan egészen 12. osztályig.

Szolgáltatási díj

A Bilingual Program szolgáltatási díját a programot működtető Bilingual Nonprofit Kft. számlázza a szülőkkel megkötött szerződés alapján. Ez a díj független az Európa 2000 Gimnázium alapítványi hozzájárulástól, és természetesen csak azoknak kell fizetni, akik olyan osztályt választanak, amely a Bilingual Programban vesz részt.

A Bilingual Program aktuális díjszabása itt érhető el.

Európa 2000 Gimnázium alapítványi hozzájárulás

A tanulói jogviszony feltétele, hogy a szülők az iskolánkat fenntartó alapítvány számára, alapítványi hozzájárulást fizetnek, melynek összege a 2023/2024. tanévre 120.000 Ft/hó 12 hónapon keresztül.

KAPCSOLAT