Rólunk

Híreink
Zugló szívében, családias környezetben, magas szintű szakmaisággal 1992 óra várja az Európa 2000 Középiskola az általános iskolából kikerülő diákokat.

A Középiskolát fenntartó Alapítvány fő célkitűzése, hogy sikeres és boldog diákokat neveljünk, akik megfelelő felkészültséggel és a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodó kreatív felnőtteké váljanak.

Mert egyedi iskolarendszerünk az egyéni képességek maximális kibontakozását szolgálja, a 7 szokás életvezetési programunk használatával.

Az Európa 2000 Középiskola, olyan alapítványi fenntartású gimnázium, amely folyamatosan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi, erkölcsi és testi fejlődését. Célunk továbbá, hogy egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai értékrenddel rendelkező európai polgárokat neveljünk.

A fenti célok elérése érdekében – az alapítók szándékának megfelelően – minden tanulója számára biztosítja a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet.

A diákok tehetségének kibontakoztatása érdekében a szükséges tárgyi és személyi feltételek segítenek a diákok fejlettségi szintjéhez alkalmazott ismeretek átadásában az érettségihez és a középfokú nyelvvizsga megszerzéshez szükséges szakmai tudás elsajátításában. A tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok biztosítják a diákélet élményszerűvé tételét. A demokratikus értékrend kialakítását a Diákönkormányzat és a Diákgyűlések szervezeti keretein belül tesszük lehetővé.

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.
Szent-Györgyi Albert

  • Iskolánk több évtizede stabil alapokon álló, hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény.
  • Bizalomra épülő, egymást elfogadó és segítő tanár-diák kapcsolatok.
  • Alapelvünk, hogy tantestületünket magasan képzett, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazó, motivált, egymást segítő pedagógusok alkossák.
  • Pedagógiai munkánk központjában a tolerancia, a nyitott gondolkodás és az esélyteremtés áll.
  • Iskolánk erőszakmentes és biztonságos iskolai légkört biztosít a diákok és dolgozók számára.

Az Európa 2000 Középiskola olyan iskola kíván lenni, amely amellett, hogy tanulóinak egyéniségére épít, azt figyelembe véve oktat, nevel, fokozott erőfeszítéseket tesz afelé, hogy megőrizze a családias közösségi jellegét.

Azért, hogy az iskola a magas szintű képzését, eszközparkját, tanári karát fent tudja tartani, szükség van havi rendszerességű alapítványi hozzájárulásra, melynek évfolyamonkénti pontos összegéről a Titkárságon érdeklődhet.

 

Ismerj meg minket közelebbről!

Gyere el nyílt napjainkra és hozd magaddal egy barátodat is! Igazolást adunk!

 

Naptár

 

Kiemelkedő partnereink:


 

Kövess minket!

Elismerések, tanúsítványok

Európai Uniós Szakképzési Tanúsítvány

Bullying and média című projekt kiváló projekt (2015, Tempus Alapítvány)

Nők Lapja iskolaválasztó kiadvány felmérése alapján intézményünk a 3. legsikeresebb alapítványi és magán szakközépiskola (2015)

Emelt szintű érettségi vizsgahely