A projekt címe: “Megújít – Bővít – Fejleszt” – Az Európa 2000 Középiskola diák és munkatársi gyakorlatai külföldön, vendéglátás szakterületen.
A támogatási szerződés száma: 2017-1-HU01-KA116-035584
Pályázati kategória: Egyének tanulmányi / tanulási célú mobilitása 
Pályázati tevékenység: Tanulók és munkatársak mobilitása 
Pályázattípus: Szakképzési tanulók és munkatársak mobilitása, mobilitási tanúsítvánnyal 

FRANCIAORSZÁG – PERPIGNAN – ALFMED (2018. március 19-26.)

A március 19-26 között Perpignanban tartott  Erasmus + Staff Training, szakmai tanulmányút keretében az Európa 2000 Középiskola 4 fős szakmai csapata látogatást tett a franciaországi Perpignan-ban. A szakmai képzés alkalmával megismerkedtünk a képzést szervező intézménnyel, az ALFMED intézettet, tapasztalatokat gyűjtöttünk az ECVET rendszerrel kapcsolatban és alkalmunk volt két francia középiskola mindennapi életébe is betekintést nyerni. A szakmai továbbképzés lényeges eleme volt az ECVET rendszerével való megismerkedés, elemeinek beépítése a hazai szakképzési gyakorlatba. Iskolánk a korábbi évek során részt vett a szakképzési rendszerben, szakközépiskolai (vendéglátás, turizmus) osztályok indításával, így e terület nagy relevanciával bír számunkra a jövőben is, amennyiben ismét bekapcsolódhat intézményünk a szakképzés rendszerébe. Elsődleges célunk a szakmai tapasztalatok és jó gyakorlatok gyűjtése, új módszerek megismerése, a nyugat – európai oktatási rendszer és szakképzés, illetve nyelvi képzés feltérképezése volt. Emellett, látogatásunknak az is volt a rendeltetése, hogy hosszabb távú kapcsolatokat építsünk ki az iskolákkal, megvizsgálva az esetleges cserediák program lehetőségeit.

A fogadó intézmény és munkájának bemutatása (ALFMED)
Az ALFMED egy Dél-Franciaországban található nyelviskola, amely az anyanyelvi környezetben történő francianyelv tanuláson túl az autentikus kulturális környezetben igyekszik színes programokkal is gazdagítani az ide érkező diákok mindennapjait. Működésük során három fontos alapelvet fogalmaztak meg: minőség, innováció és vezetés. Minőség, mint modern és folyamatosan fejlődő eszközök és tanári kar az iskolában a magas színvonalú oktatás érdekében. Innováció, mint gyakorlati és élmény központú oktatásmódszerek, ahol a diákok tapasztalás útján tanulhatnak, nem kizárólag a négy fal között. Végül pedig vezetés, mint gondoskodás a diákokról a megérkezésük pillanatától mindennapjaikban és távozásuk pillanatáig biztos háttér nyújtása.
Az ALFMED a fent leírt céljait természetesen kibővítette és nem csupán a francianyelvben elmélyedni kívánókat fogadja, de szakmai gyakorlatukon vagy éppen sporttáborba érkező diákokat is. Sőt, még továbbképzésen résztvevő pedagógusokat is szeretettel vártak, akiknek szintén felejthetetlen és rendkívül hasznos élményeket adtak.
Mint ahogy azt láthatjuk is egy rendkívül innovatív, újszerű intézményről beszélhetünk, ami rengeteg területen működik és dolgozik. Ahhoz azonban, hogy ezt a rendkívül sokrétű tevékenységi kört megfelelően tudják kezelni, szükségük van egy nemzetközi, tapasztalt és motivál csapatra, valamint egy konkrét folyamatokból álló, jól szervezett munkarendre is. Ez utóbbiról szeretnék ár gondolatban beszélni.

Minden programot öt nagy lépésre osztanak, és aszerint kezelnek az ALFMED-ben. Először is nagyon fontos, hogy segítsék megszervezni az utazását, idejutását a leendő hallgatóknak, már ebben a stádiumban nagyon intenzív a kapcsolat iskola és diákja között. Második lépésként minden esetben személyesen fogadják a hallgatókat, amit ha nem is a repülőtéren tesznek meg azonnal, de mindenképpen a száláson felveszi velük valaki a kapcsolatot, hogy az új, ismeretlen közegben tudjanak egy „arcot” társítani az iskolához az ideutazók. Harmadik lépésben megrendezik az újonnan érkezetteknek az „Apero”-t, ami tulajdonképpen egy nyitó, ismerkedő parti az odaérkezett valamennyi csoport számára. Ebben az oldott hangulatú kerti piknikben könnyedén meg tud mindenkivel ismerkedni az ember, akivel közösen fog dolgozni. A folyamat negyedik lépése a kulturális ismeretek elsajátítása, ami elsősorban megismerkedést jelent a régióval és természetesen a francia nyelvvel és kultúrával. Végül, csak mind ezek után, egy magasra tornázott motivációval és befogadó készséggel, vágnak bele a tényleges programba, kezdik el kinek-kinek a saját oktatását vagy képzését.

Ez a folyamat az egyik olyan „jó gyakorlat”, amit mindenképpen érdemes bármely olyan intézménynek elsajátítania, akik nemzetközi programokban szeretnének koordinátori szerepet betölteni. Az első lépésekben a biztonság érzését, bizalmat építi fel, utána egy professzionális „ice breaking” következik, majd az ideutazók befogadóképességeinek a maximálisra pörgetése utána kezdi csak meg az oktatást, ezáltal nem görcsösen, de mégis rendkívül hatékonyan zajlik a munkavégzés.
Egy másik terület, amibe mélyebb betekintést kaptunk a szakképzések szervezése az ALFMED-ben. Az iskola több szakmából is (szakácsok, pincérek, autószerelők, agrárágazat stb.) fogad iskolai hallgatókat szakmai gyakorlatra, akiket a régió megfelelő munkahelyeire közvetítenek. A konkrét munkafolyamat, amit az iskola elvégez abból áll, hogy felméri a munkáltatók igényeit, pontos adatbázis épít fel egy-egy cég „needs”-eiből (azaz igényeiből) és a beérkező diák cv-k alapján igyekszik a megfelelő embert a megfelelő helyre küldeni. A folyamat azonban itt nem ér véget, mivel az iskola folyamatos monitoring tevékenységgel igyekszik a legjobbá tenni a programot mindkét fél számára. Bármilyen felmerülő problémával fordulhat bármely fél hozzá, azt igyekszik hatékonyan és nyer-nyer helyzetben rendezni a felek között.
Természetesen egy ilyen programhoz is elengedhetetlenek a fix, stabil, jól működő és szervezett folyamatok. A munkáltatókkal történő folyamatos networking, kapcsolatépítésnek része kérdőívek, feedback-ek és egyéb felmérések folyamatos vezetése és frissítése saját adatbázisukban. A diákok részéről pedig az EU által felkínált egységes önéletrajzi rendszer, az „europass” ad megfelelő hátteret a folyamatok hatékony elvégzésére.
A harmadik terület, amiben sikerült elmélyednünk, a különböző nemzetközi nagyprojektek voltak. Az ALFMED-ben párhuzamosan több nagy projekt is zajlik a hétköznapi munka mellett. Szerveznek egy nemzetközi szakácsversenyt, kialakítottak és elindítani készülnek egy öt országon átívelő diákcsere programot és aktívan részt vesznek Perpignan egyik legnagyobb éves rendezvényében, egy világszintű sajtófotós találkozóban is. Mindegyik munka más és más feladatokat és folyamatokat kíván meg az ALFMED csapatától. Van olyan, amelyiket vezetik, van olyan, ahol egyetlen dologért felelősek és van olyan is, aminek csak a hátterét biztosítják. Azonban, ami egységesen elmondható itt is: professzionális, előre megtervezett, leírt és mindenki számára világos munkafolyamatok vannak az iskolában. Ezt a legegyszerűbb ott tetten érni, hogy világos, letisztult és minden kérdésünkre választ adó előadásokkal mutatták be a projekteket egyesével.

Összegezve tehát, a következő jó gyakorlatok érdemesek a figyelemre: egy olyan iskola, mint az ALFMED, ahhoz, hogy képes legyen ilyen sokféle és ilyen nagyméretű projektekben részt venni a leginkább a szervezettségre van szüksége. Az előre letisztázott munkafolyamatok és előre mindenki számára világos feladatok segítségével egy flexibilis, gyors és több ponton ellenőrizhető rendszert hoztak létre, amit mindig az adott helyzethez lehet igazítani, könnyen átlátható és értelmezhető, akár egy külsős számára is. Azonban, hogy az egész ne legyen száraz és unalmas, mindezt meg kell támogatni rengetek csapatépítő, vidám és motiváló foglalkozással is. Azt gondoljuk, hogy bármilyen intézménynek, aki hosszútávon szeretne a nemzetközi palettán lenni és kapcsolatokat építeni és fenntartani kíván, annak legalább ennyire profin és jól szervezetten kell működnie.

Az ALFMED „jó gyakorlata”- tapasztalataink megosztása 

A SEPLO Projekt bemutatása
SEPLO (Simplifying the Evidencing Process for Learning Outcomes – project KA2 2016 SEPLO)
Alapinformációk: 5 partnerország különféle tapasztalatokkal, 6 nemzetközi találkozó, 4 multiplikációs esemény.

A SEPLO partnerség megszületésének oka, hogy a partnerek elismerték, hogy további támogatást és útmutatást kell nyújtani az ECVET-ben részt vevő kulcsfontosságú érdekelt felek számára. Cél volt az ECVET egyszerűsítése és demisztifikálása, az ECVET-tel szembeni ellenállás megszüntetése. Cél volt annak feltárása, hogy hogyan kell bekapcsolódni a keretbe, és hogyan kell azt megvalósítani, illetve, hogy kijelölje az ilyen elkötelezettség esetleges előnyeit. További cél volt, olyan eszközök kidolgozása, amelyek hozzáadott értéket képviselhetnek az elhelyezési tapasztalatokhoz anélkül, hogy az érintetteket túlterhelnék, valamint, hogy javítsák az ECVET módszertanát ésszerű módon és fejlesszék a gyakornokok elhelyezésének minőségét.  Mindezeknek a megvalósításához a SEPLO projekt célja útmutatások és sablonok biztosítása, amelyek könnyen illeszkednek az elhelyezkedés fejlesztésének különböző szakaszaiba.
A SEPLO projekttel szembeni általános elvárások, hogy általa betekintést nyerhetünk a munkahelyen alapuló, tanulás validálására szolgáló megközelítések köréből a különböző európai kontextusokban. Emellett megértsük a kihívásokat / akadályokat, amelyekkel a mobilitásban részt vevő kulcsfontosságú szereplők szembesülnek.
Kiemelt stratégiai cél volt, hogy fejlesszenek ki 6 szellemi outputot: melyek támogassák a kulcsfontosságú szereplőket az ECVET-folyamatba való bekapcsolódásban és annak végrehajtásában. Egy hozzáférhető és felhasználóbarát rendszert alkosson meg a tanulók körére, illetve európai kontextusban átvihetővé tegye a szakmai tanulást.

A tervezett szellemi termékek:
01 – Az akkreditáló / odaítélő testület követelményeinek feltérképezése 6 partnerországban, a tanulási eredmények leírására szolgáló közös keret létrehozása érdekében.
02 – Útmutató az értékelési folyamathoz és a sablonok az elhelyezés során megszerzett tanulmány rögzítéséhez és igazolásához.
03 – Erőforrások a szakiskolák számára, hogy megértsék szerepüket és vegyenek részt az ECVET folyamatában.
O4 – Erőforrások a mobilitási résztvevők szerepének megértéséhez és az ECVET-folyamatban való részvételhez
05 – Erőforrások a HO-org támogatásához szerepük megértésében és az ECVET folyamatban való részvételben.
06 – Az EKKR-rel való fokozottabb tudatosságot és jobb összehangolást elősegítő dokumentumok.

Elvárt projekt eredmények a SEPLO-ban: 
An Az ECVET használatával kapcsolatban felmerült akadályok felszámolására szolgáló megközelítés kidolgozása a tanulási eredmények bizonyításához szükséges megközelítés egyszerűsítésével

 • A munkahelyi mobilitási lehetőségek erősebb integrálása a szakképzési tantervekbe
 • Továbbfejlesztett tanulási mobilitási élmény
 • Az alkalmazottak jobb kulturális tudatossága és megnövekedett nemzetközi személyzetfejlesztési lehetőségek
 • A nemzeti akkreditáló testületek fokozottan tudatosítják a mobilitási tevékenységeket, mint a hitelviszonyt megtestesítő tanfolyam elemeit

Ajánlások – javaslatok:

 • A Mentor kiválasztása révén oldjuk meg a nyelvi készségekkel kapcsolatos nyelvi akadályokat.
 • Próbáljuk megtervezni a gyakorlatot, mielőtt megkezdi: előkészítés és feladatok, teendők.
 • Győződjünk meg arról, hogy minden HO-szervezetnek tartalmaznia kell elsősorban a hallgató önéletrajzát, valamint az iskolai pedagógiai tervet, a hallgató kompetenciáinak és az általa elvégzendő feladatoknak a listáját.
 • A gyakorlat megkezdése előtt ellenőrizzük, hogy az értékelési módszerekkel kapcsolatos dokumentumokat aláírták-e.
 • Oktatói / vállalkozói képzés az európai átláthatósági eszközökről.
 • Biztosítsunk konkrét támogatást a HO-org számára, amely további információt nyújt a hallgatókról.
 • Egyéb projektismertetők, amik elhangoztak: MERCI, COPRO MOB 2020 projektek.

ECVET rendszere és a kapcsolódási lehetőségek
Röviden az ECVET-ről: Az Európai szakoktatási és szakképzési kreditrendszer (ECVET) egy új, az élethosszon át tartó tanulást támogató európai eszköz. Kialakításának a célja az volt, hogy egy olyan európai kreditrendszert hozzanak létre, amely megfelel a szakképzés jellegzetességeinek, és előmozdítja az európai tanulók mobilitását és az átjárhatóbb tanulási utak kialakítását a szakképesítés megszerzésének érdekében.
Az ECVET megvalósítását szolgáló dokumentum, az Európai Parlament ajánlása, amely mellett minden tagország elkötelezte megát.
A tudáselemek átvitelének megkönnyítése érdekében az ECVET alapelve az, hogy a képesítéseket tanulási eredmények alapján írják le (ismeretek, készségek és kompetenciák), valamint tanulási egységekkel fejezik ki, amelyekhez ECVET-pontokat rendelnek.
Az ECVET lehetőséget teremt arra, hogy miután egy tanulási egységben megszerzett tanulási eredményt értékeltek, ezt a tanulási eredményt sikeres értékelés esetén át lehessen vinni másik tanulási környezetbe, ahol egy kompetens intézmény érvényesíti és elismeri annak a szakképesítés követelményeinek részeként, amelyet az egyén meg szeretne szerezni. Az egyén ilyen módon össze tudja gyűjteni a képesítéséhez szükséges, a nemzeti és regionális szabályozásban előírt tanulási eredményeket. A tanuló tanulási eredményeinek értékelését, érvényesítését, összegyűjtését és elismerését a képzési folyamatban részt vevő illetékes intézmények és partnerek dolgozzák ki.
Az ECVET hangsúlyt fektet mind a tanulási egységek horizontális (azonos képzettségi szintek közötti) és a vertikális (eltérő képzettségek közötti) elismertetési lehetőségeinek megteremtésére.
Az Európai Bizottság az ún. ECVET-TEAM-et bízta meg, hogy információk nyújtásával, szakmai eljárások, dokumentumok kidolgozásával és egyéb módszerekkel (pl. PLA) nemzetközileg segítse a tagországokat az ECVET fejlesztésében, megvalósításában. Ennek érdekében és az ajánlás alapján létrehozták az ECVET hálózatot és ezen belül a Felhasználói Csoportot.
Az ECVET hálózatban a szakképzésben érintett felek és a nemzeti szintű illetékes intézmények vesznek részt, valamint a Bizottság és a tagállamok is aktívan közreműködnek.  A Bizottság elnökletével a hálózat segítséget nyújt az ECVET terjesztésében és támogatásában a tagállamokban, és fenntartható platformot hoz létre információcsere és tapasztalatcsere céljából a tagállamok között.
Az ECVET felhasználói csoport tagjai évente kétszer üléseznek, és két workshopon vesznek részt.

Az ülések elsődleges célja az információ áramoltatás az Európai Bizottság és az ECVET-TEAM részéről a tagállamok felé, valamint a tagállamok képviselőinek lehetőségük van véleményüknek, ötleteiknek hangot adni, továbbá ezen a fórumon kerül sor a szakmai anyagok megvitatására, elfogadására.
A workshopokon az információ cserén és a társaktól való tanuláson van a hangsúly, illetve workshoponként az ECVET szempontjából jelentős témák körüljárása, megoldási lehetőségek feltárása kap központi szerepet.

Az ECVET felhasználói csoport összetétele a következő:

 • a tagállamok ECVET hálózatba hivatalosan delegált két képviselője,
 • az európai szintű szociális partnerek,
 • az Európai Bizottság, a Cedefop és az ETF képviselői,
 • érintett felek, pl. nemzeti ügynökségek vagy a felsőoktatási szektor képviselői, akik megfigyelőként, vagy meghívott szakértőként vehetnek részt a munkában.

Az Erasmus+ Mobilitási Staff Training házigazdája, a franciaországi Alfmed aktívan részt vállal az ECVET kidolgozásában, dokumentumok készítésében, gyakorlati implementációjában. A szervezet főként Európában szervez gyakorlati képzéseket különböző területen tanuló gyakornokok számára. Ehhez a folyamathoz számos Erasmus Mobilitási Ecvet rendszerhez kapcsolódó dokumentumot használnak a küldő és fogadó szervezetek között.

Kidolgozásra került egy kérdőív a külföldi szakmai gyakorlat főbb célkitűzéseit tartalmazva (l. melléklet Questionnaire concerning the internship). Emellett használják az ún. Learning Agreement dokumentumot, amely a résztvevő felek főbb adatait, a megállapodás részleteit foglalja magába. Fontos dokumentum  a Memorandumn of Understanding, amely részletesen tárgyalja a küldő és fogadó szervezetek feladatait az együttműködés keretében. A szakmai gyakorlat sikerességét értékelő dokumentumok kidolgozása a legfontosabb: az ún. Intermediate Evaluation Questionnaire a különböző tevékenységek, aktivitások értékelését foglalja magába. A Competence Appraisal dokumentum a gyakornok szakmai kompetenciáinak, képességeinek, készségeinek részletes elemzése.

Az Alfmed külföldi szakmai gyakorlat szervezésében nagy gyakorlattal bír. Az általuk használt protokoll, gyakorlatok, a fogadó és küldő szervezetek közötti kapcsolattartás, a gyakornokok kiválasztása, munkájának értékelése, s az ezekre a tevékenységekre kidolgozott és használt dokumentumok jó iránymutatóul szolgálnak számunkra.

ECVET célja az, hogy lehetővé tegye a tanulók mobilitás során, más intézményben elért eredményeinek elismerését anélkül, hogy képzési útjukat meghosszabbítaná. Az ECVET azzal, hogy rugalmasabbá teszi a képzési utat, elősegíti az egész életen át tartó tanulást, valamint vonzóbbá teszi a szakképzést. Fontos, hogy az ECVET nem igényel nagyobb változtatást a most is épp átalakulóban lévő hazai szakképzési rendszerben. Csupán egy közös, felhasználóbarát nyelvezet szükséges a tanulási eredmények átláthatóságának, átvitelének és elismerésének elősegítésére. A már részben létező közös nyelvezet továbbfejlesztése szükséges a most folyamatban lévő OKJ-átalakítás (Országos Képzési Jegyzék) és az ahhoz szorosan kapcsolódó SZVK-kidolgozás (szakmai és vizsgakövetelmények) kapcsán.

Az ECVET hazai megismertetése és bevezetése érdekében az Európai Unió támogatásával 2012 tavaszán szakértői hálózat alakult, amelyet a Tempus Közalapítvány, mint a legtöbb nemzetközi mobilitást támogató szervezet, koordinál. A hálózat releváns hazai szereplők és szakértők bevonásával járul hozzá a magyarországi bevezetés feltételeinek elősegítéséhez 2013 végéig. Az első lépés a kölcsönös tanulás a szakértői műhelyek során, valamint a szakképzést szervezőknek és szakképzési vezetőknek szóló ECVET szemináriumok témájának kidolgozása. A projekt második fázisa a szemináriumok lebonyolítása. Záróakkordként a projekt sajtónyilvános kerekasztal-beszélgetéssel, valamint kiadványokkal, hírlevelekkel igyekszik megszólítani a munka világát is.

A perpignani Erasmus+ Mobiliás Staff Training igen széleskörű betekintést engedett az ECVET rendszerének alkalmazásába iránymutatásul szolgálva számunkra a jövőre nézve.

Iskolalátogatások tapasztalatai és a jó gyakorlatok ismertetése 
Első utunk a Notre Dame De Bon Secours Katolikus Magán Középiskolába vezetett, amely egy patinás, 19. századi épületegyüttesben található Perpignan óvárosában. Az iskolát 1871-ben alapították, 144 éves múltra tekint vissza és jelenleg összesen 1500 diák oktatásáról és neveléséről gondoskodik középiskolai és érettségi utáni felnőtt – képzés keretében.  Az iskola látogatásakor az intézmény vezetői, igazgatója és igazgató helyettese, egy angol tanár és a pályázatfelelős, illetve az intézményben tanuló úgynevezett ’Euro’ és ’Music’ class – Európai és Zene tagozatos osztályok tanulói fogadtak minket nagy szeretettel és kedvességgel. Körbe vezettek az iskola területén, betekintést nyerhettünk a Campus mindennapi életébe. A rendkívül jól felszerelt iskolában több épületben folyik az oktató munka, illetve kápolna, előadóterem, modern tantermek, étterem, büfé, közös szociális terek, jól felszerelt könyvtár és tágas, gyönyörű kert áll a diákok rendelkezésére.
Az iskolában specializálódhatnak a tanulók üzleti vállalkozási, marketing, idegenforgalmi és nemzetközi divat szakra a középiskolai tanulmányok befejezése után. Posztgraduális képzés keretében az Egyesült Királyságban található Coventry Egyetem kihelyezett képzési rendszere működik az iskolában, amelynek sikeres elvégzése után, a diákok brit diplomával gazdagodhatnak.
Több együttműködési lehetőség kínálkozik az Európa 2000 és a Bon Secours iskola között. A cserediákprogram beindítása mindkét fél számára vonzó lehetőségnek tűnik, amelynek keretében 1 vagy 2 hetet töltenének el a másik intézmény oktatási rendszerében a programban résztvevő diákok. Mivel iskolánkban is hatékonyan működik az üzleti vállalkozás szak és az angol nyelvi képzés is magas színvonalú, így a francia diákok szívesen csatlakoznának be egy rövidebb időszakra egy adott évfolyam tanóráiba. A magyar diákok számára a francia nyelv megismerése és az angol nyelven folyó képzésekbe való integrálódás rendkívül kedvező lehetőség lehet.
A Bon Secours iskolában tanító angol nyelvtanár kolléga megismertette az angol nyelvű üzleti szakképzési és vizsgakövetelményeinek jó gyakorlatait. A pedagógus által kidolgozott képzési anyag aktuális, napi gazdasági – politikai eseményekre épül, a diákoknak számos projekt feladatot kell megoldaniuk 3-4 fős teamekben és rendszeresen kell prezentálniuk az eredményeket. Elsődleges cél a mindennapi és üzleti életben hasznosítható idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, az előadáskészség, vitakészség, az innovatív szemlélet és kooperáció erősítése.
Következő látogatásunkat a dél –franciaországi régió egyik legmodernebb közép és főiskolájában – Lycee Christian Bourquin VET School – ban tettük.
A vendéglátás, gasztronómia és idegenforgalom-ra specializálódott többcélú intézményben általános érettségi szerezhető, európai szekció angol részleg és spanyol európai részleg működik, illetve lehetőség van további posztgraduális képzésre Gazdaság és Társadalomtudományok, a Menedzsment alapelvei  és Irodalom és Társadalom, Módszerek és Tudományos gyakorlatok tagozaton.
A szálloda és vendéglátóipari szakon az angol, spanyol és német nyelvi képzés magas színvonalú, a diákok többsége két nyelven folyékonyan beszél. A tanulók szakmai felkészítését működő tankonyha, és az ágazathoz kapcsolódó bemutató termek, szimulációs terek, szállodai recepció, szobák, mobil éttermi helyiségek és főző-sütő stúdió, modern – jól felszerelt tantermek segítik.
Ottlétünkkor az iskola tanulói vezettek körbe, részletesen ismertetve angol nyelven a képzési és gyakorlati rendszerüket és egyben betekintést kaptunk a tankonyha életébe, a termelési és konyhai üzemrészek munkafolyamataiba.  A méltán jóhírű és híres intézmény sütőipari és vendéglátóipari részlege értékesítéssel is foglalkozik, az ide látogatók megvásárolhatják az itt készült termékeket és asztalt foglalhatnak, majd fogyaszthatnak a regionálisan kiemelkedő színvonalú étteremben.   Vendéglátóink társaságában megtapasztalhattuk az étterem magas színvonalú kiszolgálását, beszélhettünk a vezető séffel, láthattunk, hogyan működik a szakmai képzés a gyakorlatban.
Amennyiben iskolánk ismét bekapcsolódik az idegenforgalmi és turisztikai szakképzési rendszerbe, az itt szerzett tapasztalatok jó gyakorlatként implementálódhatnak a hazai és helyi oktatási rendszerünkbe.

A tanulmányút tapasztalatainak összegzése:  
A franciaországi mobilitási program az ECVET témakörét, annak bevezethetőségének lehetőségeit vizsgálta. A projektre bekapcsolódó francia, Alfmed intézet nagyon aktív, motiváló szakmai programot adott át oktatóinknak, melyben a professzionális projektszemlélet, a hatékony kommunikáció és a tapasztalatokkal működő együttműködési hálózatukat, illetve a „jó gyakorlatként” alkalmazható projekteredményeiket ismerhettük meg.

A szakmai oktatók szempontjából a következő hatásokról számolhatunk be:

 • Idegen nyelvi kommunikáció fontosságának erősödése és fejlesztése a jövőben.
 • Az önképzés a szakmai fejlődés tudatos megtervezése.
 • Az európai szemlélet, az európai attitűd erősödése.
 • A projektben gondolkodás, a munkafolyamatok megtervezésének tudatos kivitelezésének erősítése.

ÍRORSZÁG – DUBLIN – Irish Educaton Partners (2018. március 7-14.) 

A tanári képzések első turnusa 2018. március 7-14 között zajlott Írországban, Dublinban. Iskolánk 4 tanára vett részt az ír közvetítő iroda, az ‘Irish Education Partners’ által biztosított szakmai tanulmányúton. A program szorosan illeszkedett a tanulóink munkaprogramjához, illetve a szakmai tanulónkat foglalkoztató vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport képzési anyagához. A program célja volt, hogy erősödjön tanáraink körében az európai attitűd, a profi szakmai szemlélet, hiszen motivált, kreatív és módszertanilag felkészült oktatókat szeretnénk alkalmazni a jövőben. Elvárás volt a tanulmányúton részt vett kollégákkal szemben, hogy kézzel fogható, gyakorlatban is kipróbálható eszközöket, módszereket „hozzanak haza” és alkalmazzanak az itthoni, jövőbeni munkájuk során.
Az írországi, Irish Education Partners nevet viselő cég, egy olyan tanulmányutat szervezett és bonyolított le, mely program szorosan kapcsolódott a tanulóink munkaprogramjához, illetve a legtöbb szakmai tanulónkat foglalkoztató vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport képzési anyagához.
A program stratégiai célja a tervezett munkaprogram megvalósítása volt. Cél volt továbbá, hogy erősödjön az európai attitűd, a profi szemlélet. Mivel motivált, kreatív és módszertanilag felkészült oktatókat szeretnénk alkalmazni a jövőben, ezért a nyugat-európai látásmóddal való ismerkedés és a nyelvtanulás voltak kiemelt céljai a látogatásoknak.

A célunk elérésének bizonyítására a következő szempontok voltak fókuszban a munkaprogramunk helyszínei, feladatai és tevékenységei kapcsán:

 • Az oktatók idegen nyelvi (szakmai idegen nyelvi) kompetenciafejlesztése.
 • Az IKT (digitális-kommunikációs tech.-val kapcsolatos) kompetencia kiemelt fejlesztése.
 • Jó gyakorlatok megismerése, átvétele és beépítése.
 • A szakmai-pedagógiai módszertan fejlesztése, javítása.
 • Kézzel fogható elemek, gyakorlatban is kipróbálható eszközök, módszerek „hazahozása” és itthoni, jövőbeni alkalmazása a mindennapi munka során.

 

A partnerintézmény bemutatása (Irish Education Partners)
Március 7-én este érkeztünk megDublinba. Annak igazán örültünk, hogy a szállásunk, aMaldron Hotel Parnell Square, a város központjában található. Másnap megismerhettük a szálloda gyakornoki programját, amely keretében a világ minden tájáról fogadnak diákokat. Részletesen bemutatták a szálloda működését, majd az étteremben dolgozó diákokkal beszélgettünk. A szálloda menedzsere nagyon jó véleménnyel volt a korábban náluk dolgozó magyar diákokról. Az iskolánkkal való lehetséges jövőbeli együttműködésről is értekeztünk.
Ezt követően az írországi partnerintézményünkbe látogattunk el. Az Irish Education Partners céget 1989-ben alapították. A cég ügyvezető igazgatója, Debbie Flynn a férjével és három fiával szoros együttműködésben vezeti a céget. Nagyon érdekes volt belelátni egy családi vállalkozás mindennapjaiba, amely azért is működhet ennyire sikeresen, mert mindenki testreszabott feladatokat kap, a munkatársak szívvel-lélekkel dolgoznak és példamutatóan elkötelezettek.
Az Irish Education Partners oktatási programokat kínál Írország határain belül és azon kívül, együttműködve a nemzeti és regionális kormányzatokkal, nemzetközi egyetemekkel és főiskolákkal. Fontosnak tartják, hogy az Európai Unió által finanszírozott mobilitási programok lehetőséget biztosítsanak a tanároknak és a diákoknak a tapasztalatszerzésre, a különböző kultúrák megismerésére és a szakmai fejlődésre.
A kiutazó diákoknak helyi családoknál biztosítanak szálláshelyet. Ezek a családok egyrészt megosztják az otthonaikat a diákokkal, másrészt integrálják is őket a családjukba. Ennek előnye, hogy a nyelvtudásukat anyanyelvi környezetben fejleszthetik még a szabadidejükben is.  A vendéglátó családok mindannyian nagyon tapasztaltak a különböző korosztályból érkező diákok fogadásával kapcsolatosan.  Több előadást is meghallgattunk az ír oktatási rendszerről, a szakmai gyakorlati lehetőségekről, az ECVET rendszerről és a Corkscrew programról. A Corkscrew program olyan egyedülálló szakmai gyakorlatot biztosít, amely ötvözi a projekt alapú munkatapasztalatot a képzéssel és elősegíti a saját startup, egy innovatív mikrovállalkozás létrehozását.  Rávilágítottak arra, hogy milyen előnye származik a diákoknak abból, ha ezt a programot választják. Vezetővé válnak, nemzetközi kapcsolatokra tesznek szert, új készségeket sajátítanak el, növelik a magabiztosságukat, fejlesztik az önéletrajzukat és elindítják a saját vállalkozásukat.

Ez az újfajta gondolkozás hozzásegíti a fiatalokat ahhoz, hogy megtalálják a számukra tökéletes állást és arra ösztönzi őket, hogy ne féljenek kiállni azért, amiben hisznek. A jövő munkavállalóinak nemcsak kreatív problémamegoldó képességgel kell rendelkezniük, hanem képesnek kell lenniük az önálló tanulásra, illetve fejleszteniük kell a kezdeményező és az együttműködésre való készségüket. A gyakorlati program fontos elemei, a környezet, a gyakorlati munkatapasztalat, a strukturált tanulás és a mentorok. A cégeknél megtanulnak csapatban dolgozni és folyamatosan fejlesztik a kommunikációs képességeiket.

Reményeink szerint ebben a programban az iskolánk diákjai is részt vesznek majd a jövőben.

A programunkban szerepelt egy iskolalátogatás is, amely nagyon érdekes volt, mivel megismerhettük az általuk használt IKT-s eszközök különféle szerepét a különböző korcsoportoknál. Ötletesnek találtuk a projektnaplót, ahol a jegyek helyett a diákok munkáit láthattuk, illetve az iskolai tevékenységeket dokumentálták ezekben a nagyméretű naplókban. Ez a későbbiekben a 6 és 8 osztályos diákjainknál is alkalmazható lenne.

A „jó gyakorlatok” és a tapasztalatok – a szakmai együttműködés lehetőségei

Március 7-én este foglaltuk el Dublinben aMaldronHotel Parnell Square-ben lévő szállásunkat. Nagyon örültünk, ennek a szállásnak, mivel egyrészt a központban volt, másrészt kiderült, hogy a fogadó partnerünk is ide szervezte a vendéglátó szakmai gyakorlat bemutatását. Lehetőségünk volt minden nap reggel látni, hogy a diákok, hogy dolgoznak és többükkel beszélgettünk is. Másnap a szálloda menedzsere vezetett körbe minket a szállodába, és beszélt a szakmai gyakorlatról is. Kiderült, hogy nem csak ír diákokat, hanem külföldről is várnak fiatalokat. Jó gyakorlati helynek tartom, nagyon igényes szálloda, illetve a diákjainknak is lehetőségük lenne kijönni dolgozni, és egyben nyelvet tanulni. A szálloda menedzserével Philip Uzice-vel névjegyet cseréltünk a későbbi együttműködés reményében.  A szálloda megismerése után a Irish Education Partners-hez tettünk látogatást, ahol véglegesítettük a szakmai és kulturális programokat. A beszélgetések révén derült ki, hogy a cég is családi vállalkozás, a szülők és a gyerekeik is ott dolgoznak, ez nagyon hasonló a mi iskolánkhoz Mark Flynn az egyik gyermek akit végig kisért minket. Itt több érdekes előadást hallgatunk meg többek között az ír oktatási rendszerről, a szakmai gyakorlati lehetőségekről, illetve egy nagyon érdekes programot is megismertünk a „corkscrew”-t.  Az ír oktatási rendszer részbeni hasonlóságot mutat a magyar rendszerrel, 8 éves az általános iskola első két év gyerek alapozó, majd 6 év általános iskolai évek, utána a 7.-ben kezdik meg a felsőt és 4 év alatt kell teljesíteni, plusz 2 év után az érettségit is megszerezhetik. Az általános iskolát záró vizsgával zárják, 15 évesen.  A középiskolai érettségin minimum 5 tantárgyat kell választani, kötelező az angol, ír és a matematika, a diákok a választhatnak a normál vagy emelt szinten tanulnak bizonyos tantárgyakat. A normál és az emelt érettséginél a pontokat kapnak, és ez alapján kapják meg a szintnek megfelelő bizonyítványt. Számunkra több érdekes tantárgyat is tanulhatnak, mint pl. mezőgazdasági tudományok, német építészettudományi tanulmányok, építészet, design és kommunikációs grafika, üzleti, vallási tanulmányok.

A pontok határozzák meg, hogy milyen felsőoktatási intézménybe tudnak tovább menni. Elmondható, hogy jó egyetemekre, nem is elég az 5 tantárgy, hanem 7-8 tantárgyból kell emelt szinten teljesíteni.  Egy orvosira 730 pont egy műszakira 425-515 pont, az informatika szakokra 450-505 pontra van szükség. Írországban 7 egyetem, 14 műszaki intézet és több speciális intézményben tanulhatnak a diákok, üzleti, művészet és design szakokon. Az oktatási rendszerükben megtalálhatóak az állami és privát intézmények is, elmondható, mint Magyarországon is a magánintézményekben jobb minőségű oktatást kapnak a tanulók és ha szülők meg tudják fizetni akkor ide szeretnék vinni gyermeküket.

A másik érdekesség amit megismertünk a „Corkscrew” rendszer, amit akár itthon is meghonosíthatunk. Számomra ez tetszett a legjobban.
A program lényege 3 fő készségre épít amivel a jövő munkavállalóaiknak rendelkezniük kell, kreatív probléma megoldás, kezdeményező készség és önállótanulás, illetve fellelőséget vállalni a tetteiért, döntéseiért, és a vezetői attitűdök megszerzésére. Hibrid gyakorlati programnak is hívják, ami a következő tényezőre épít, a gyakorlati környezetre, a gyakorlati munkatapasztalat megismerésére, és a mentorok által folyamatosan vezetett tanuláson keresztül valósul meg.

A program során fontos a fizikai tér ahol a diákok a gyakorlati idejüket töltik, a mentorok folyamatos útmutatása segítségével szerzik meg a munkatapasztalatukat és így tanulják meg a legfontosabbakat. Win-win helyzetet terem a programban résztvevő diákokat fogadó start up-oknak is, a diákok változatos üzleti partnerekhez látogathatnak el.  A diákok inspirációt adnak a cégek dolgozóinak, illetve közvetlen információkat kaphatnak az adott korosztály gondolkodásáról. A diákok aktív részvétele egy-egy konkrét munkában rájuk is ösztönzőleg hathat. A cégeknél az idő kb. 60%-át töltik, itt megtanulhatják, hogy kell csapatmunkába dolgozni, közben javul a kommunikációs készségük (itt érdemes megjegyezni, hogy fontos a jó angol tudás), megismerhetik a projekt menedzsment, kutatás, értékelés és a feladatok végrehajtását. Az önéltrajzukba ezeket beírva, biztos, hogy sikeresebben tudnak majd később elhelyezkedni. Néhány cég, akikkel együtt dolgoznak pl. Logograb, House my dog, Bamboo, és a partnerek számát folyamatosan növelik. A program végén a diákok saját ötleteiteket osztják meg, egymással és vizsgálják meg, hogy mennyire piac érett, vagy indítható-e rá egy start up.
Ennek a kiválló programnak csak egy nagy problémája van, az ára a 4 hetes turnus 3700 Euróba kerül, ami pályázat nélkül a magyar családoknak nehezen vállalható.
A program 4 hétből áll a hétvégén kulturális és csapat építő programokat szerveznek a résztvevőknek. A programba már kb. 250 diák vett részt a világ minden tájáról, amikor kint voltunk pont szlovén csapattal találkoztunk.

A szakmai partnerek és meglátogatott gyakorlati helyek bemutatása 
Maldron Hotel Parnellsquere 
A véletlen úgy hozta, hogy a csoportunk éppen abban a szállodában szállt meg, amelynek a meglátogatása a program része volt, így több napon át volt lehetőségünk a helyszín felmérésére.  A mintegy 20 intézményből álló Maldron Hotelek szálloda láncot alkotnak Dublinban, Írországban, sőt az Egyesült Királyságban is van egy épületük.
A cég régóta él azzal a lehetőséggel, hogy diákoknak biztosít gyakorlati helyszínt. A fiatalok Európa legkülönbözőbb országaiból ékeznek ide, hogy tapasztalatot szerezzenek a vendéglátás területén. A hotel szállást és ellátást is biztosít nekik, a gyakornokok munkaideje napi .. óra. A szabadidejüket saját belátásuk szerint osztják be. A gyakornokok tapasztalatot szerezhetnek az egyes szállodai munkakörökben úgy, mint felszolgáló, előkészítő, programszervező?? stb. Nem angol anyanyelvű diákoknak lehetőségük nyílik nyelvi tudásuk fejlesztésére. A szálloda kész az együttműködésre, szívesen fogadna magyar diákokat is. Az viszont nehézségeket okozna, hogy egy-egy gyakornoki pozíció betöltése minimum ½-1 év, ami a magyar tanulmányokkal nehezen hangolható össze, vagy a gyakorlati oktatás újragondolását igényelné.

DoDublin 
A turisztika ágazat számára érdekes cég, amely városnéző körutak, egynapos kirándulások, szórakoztató programok szervezésével foglalkozik. A cég hosszú múltra tekint vissza, 1988-ban 1 busszal indította, 3 órás Dublin környéki kirándulását. Mára 28 busszal szervezik programjaikat. A városközpontban elhelyezkedő irodájuk nagy népszerűségnek örvend és gyakorlati lehetőséget is biztosít az ágazat iránt érdeklődő fiatalok számára.
Kétféle egy napos szervezett út közül lehet választani az egyik a Malahide kastélyba és Howth kikötőjébe, a másik a Glandalough & Powerscourt Gardensbe kalauzol minket. Mi ez utóbbin vettünk részt, emeletes buszaik kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy útközben az elhaladó tájat lehessen élvezni. A busz sofőrje egyben az idegenvezető is, aki az út során érdekességekkel, történetekkel fenntartotta az utasok figyelmét. A kirándulás első részében egy kelta temetőt és tornyot néztünk meg, a második programrész egy kastély díszkertjébe kalauzolt minket. Ami talán kissé szokatlannak tűnt, hogy az idegenvezetés végig csak a buszon töltött időre korlátozódott a helyszínen csak szabad bejárásra volt lehetőség. A cég elsősorban irodai, értékesítő, aszisztensi munkakörben alkalmaz gyakornokokat, de együttműködés esetén bővülhetne a foglalkoztatottsági körük esetleg a már említett hiány pótlásával.

Turizmus a gyakorlatban 
A szabadnapi programunk egy egész napos kirándulás volt a Moher sziklák, Burren és Galway city útvonalon. Ezen utazásunk során is megtapasztalhattuk azt, hogy a busz sofőrje maga volt az idegenvezető, aki bemutatta Írország történelmét, társadalmát és hagyományait, valamint a politikáját és gazdaságát, az elhaladó táj érdekességeit. Ahol az út megkövetelte tőle a maximális koncentrációt ott ír zenével biztosította a hangulatot. A pontos indulás, a jól kiszámított időpontok azt eredményezték, hogy a csoport mindenhol elkerülte a tumultust, így a programba iktatott étkezés nem csapott át rohanásba. A jól bevált ebéd helyszín minden utas elégedettségét kivívta.

Vendéglátás és gasztronómia 
Dublin egyik nevezetessége a Church, jó példát mutat arra, hogy egy eredeti ötlet vonzza az érdeklődőket. Ebben az esetben egy régi templomot építettek át étteremmé, bárrá, a régi katakombákat táncolásra alkalmas különteremmé, ami lehetővé teszi a hely minél szélesebb körű kihasználását. A hely egyszerre akár 100 fő éttermi kiszolgálására is alkalmas, a vendégek ellátása szektoronként egy-egy felszolgálóhoz tartozik, aki lesi minden kívánságukat. A beérkezők elhelyezését és a rendelések nyilvántartását számítógépekkel végzik. A mi pincérünk éppen magyar volt, így kérdezhettünk az ír mindennapokról is, az ír élet előnyeiről, hátrányairól, arról, hogy a lakhatás viszi el a bevételek jó részét, így ha valaki Írországban szeretne gyakorlatra jelentkezni, mindenképpen olyan helyet válasszon, ahol biztosítják a szállást.  Az ír sörnek nagy hagyománya van, Írország turizmusának mozgató rugóját képezik a hagyományos ír sörözők, valamint a Guinnes sör. A meglátogatott éttermek, sörözők közül azok voltak a legnépszerűbbek, ahol odafigyeltek az ír hangulat megteremtésére bútorokkal, kiegészítőkkel és ír élőzenével. A Guiness sörgyár mindamellett, hogy hagyományaikhoz híven továbbra is készíti a világhírű sörét, idegenforgalmi látványosság is lett, az intézmény bemutatása szervezett keretek között zajlik, odafigyelve arra, hogy a vendégek számára kellemes időtöltést biztosítson.

A szakmai és egyéb programok bemutatása  
A szakmai programok a szállást adó hotel meglátogatásával kezdődött, ahol a szálloda menedzsere bemutatta az intézményt, ismertette a gyakornoki programjukat és kölcsönösen megbeszéltük a turizmus aktuális helyzetét a két országban.  Ezt követően felkerestük az írországi partner intézményt, ahol a programok szervezőivel egyeztettünk az elkövetkező napok eseményeiről, a szakmai és a kulturális programokról is. A délutáni szabad programot a város megtekintésével és az igazi ír hangulat megtapasztalásának érdekében közös pub látogatással zártuk. Másnap egy vidéki angol iskolába látogattunk, ahol az egyedi fejlesztés és a játékos oktatás kapcsolatát nézhettük meg az intézményi partner bemutatásában. A játszószoba és a grafikus elemekkel bővített értékelő fal, a projekt napló, ami a jegyek helyett a diákok alkotásait és az iskolai tevékenységeket dokumentálta kifejezetten ötletes és alkalmazható mintának érzékeltük a saját 6 és 8 osztályos diákjaink vonatkozásában.  Minden nap rácsodálkoztunk az ír hangulatra, a városkép sokszínűségére és a templomok, temetők, pubok, sorházak sajátos hangulatára. A nap maradék részét is aktívan kihasználva megnéztük a dublini szépművészeti múzeum kiállításán át, az ír irodalmi múzeum autográfiáit és a középkori városka maradék épületeit. Mindez bölcsész tanárként és történelem szakosként sok használható ismerettel és fényképpel bővítette a tanítási lehetőségeimet. Emellett lehetőséget kaptunk arra is, hogy az angol tudásunkat intenzíven használjuk, fejlesszük, mind a hétköznapi élő beszédet, mind a szakmai nyelvismeretet a múzeumi kiállítási anyag tanulmányozása révén. A következő napon a partner által javasolt kiránduláson vettünk részt délelőtt, amikor meglátogattuk a hegyekben egy középkori települést és egy normann kastélyt, ami ma múzeumként működik. Hihetetlen volt az időjárás változása, a hegyekben hóban, ködben igazi misztikus környezetben nézegettük a romokat, majd fél órával később napsütésben, kellemes szellő mellett sétáltunk a kastély parkjában. A kastély konyháját és a turisztikai átalakítási tervet is kimagaslónak láttuk, hiszen tőkeerős befektetők segítségével a tűzben leégett épületből egy virágzó és a nagyközönségnek is nyitott kulturális centrummá alakult át a családi székhely. A hétvégén volt szabad programunk volt, ezért egész napos kirándulást szerveztünk magunknak, átutazva a sziget nyugati oldalára és megnéztük a Cliffs of Moher-t, egy kisvárost és több különleges földrajzi sajátosságot. Fantasztikus élmény volt az árapály romboló hatását tanulmányozni élőben, magyarként az óceáni hullámok látványával és hangjával sem lehet betelni.
A szabadnapot követően a partner intézménynél töltöttünk egy napot, szakmai programokon vettünk részt, megismertük az ír oktatási rendszer sajátosságait, az ECVET rendszert, a partner projekt fejlesztő tevékenységét is. Az előadások és beszélgetések nagyon jó hangulatban zajlottak, s egy idő után már az ír partnerek is örömmel konstatálták, hogy sok-sok kérdésünk van az ő munkájukkal, az ír oktatási rendszerrel kapcsolatban is. Az utolsó napunkon még kulturális programokat javasoltak partnereink számunkra, úgyhogy a Guinness Múzeum mellett megnéztük az Ír Régészeti Múzeumot és a Technika Múzeumát is. A nap csúcsa a Trinity College és a Book of Kells meglátogatása volt.
A kulturális program olyan ismeretekkel és használható anyaggal ruházott fel bennünket, amit kiválóan tudunk szemléltetésre használni a tanórákon. A Guinness Múzeumban láttuk a sörkészítés metódusa mellett a XIX. századi élet jellegzetességeit (GANZ őrlő- és pörkölő gép mellett a sokgyermekes édesanya sorsát – 25 gyermeke volt -, valamint a precíz marketing kampányokat, a korszakoknak megfelelően felépített témákat és szlogeneket is).  A régészeti múzeum a látványos kelta nemesfém leletek mellett a korabeli mindennapokat is illusztrálta. A korai keresztény kultúra és a kelta fémművesség szépségeit, az ősi kelta szokások kereszténnyé alakítását is sok minden illusztrálta.
A Trinity College és a Book of Kells lenyűgözte a csapatunkat. Írország egyik leglátványosabb természeti képződményének a Moher-szikláknak a felfedezése is nagy élmény volt számomra. A Nemzeti Múzeumban az ország legjelentősebb művészeti, természettudományos és történelmi kiállításait tekinthettük meg. Az Írók Múzeumát nagyon élveztem, mivel nagy rajongója vagyok az ír irodalomnak és elolvasva a feliratokat sok érdekes információhoz jutottam hozzá.
A tanulmányút során a kollégák idegen nyelvi kompetenciája sokat fejlődött.

Végül fájó szívvel, de sok emlékkel gazdagodva elindultunk haza a repülőtérre. Összességében nagyon hasznosnak találtam a tanulmányutat, sok új ismerettel lettem gazdagabb és remélem, hogy a partnerintézményünkkel a jövőben is együttműködünk majd. Nagyon jól éreztük magunkat és köszönöm a lehetőséget, hogy a programon részt vehettem.
Összegezve a programot elmondható, hogy az írországági partnercég egy olyan tanulmányutat szervezett és bonyolított le, mely program szorosan kapcsolódott a tanulóink munkaprogramjához, illetve a legtöbb szakmai tanulónkat foglalkoztató vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport képzési anyagához.

Mindkét látogatásnak kiemelt feladata a tapasztalatgyűjtés, új módszerek megismerése, az oktatói eszköztár bővítése. A nyugat-európai látásmóddal való ismerkedés és a nyelvtanulás pedig kiemelt céljai voltak a látogatásoknak.

A tanári mobilitások kapcsán, a szakmai beszámolók alapján pedig a következő fejlesztendő területeket lehet behatárolni:

a, Jól megtervezett és mindenki számára jól átlátható és előre letisztázott munkafolyamatok megalkotása.
b, Előre meghatározott és mindenki számára világos feladatok kiosztása és ellenőrzése, kiemelten fontos visszacsatolások, értékelések begyűjtésével.
c, Egy flexibilis, gyors és több ponton ellenőrizhető rendszer megalkotása intézményi és projektszinten.
d, A projektszemlélet és a team-work módszer kiemelt alkalmazása,
e, Kiemelten alkalmazott csapatépítő, vidám és motiváló foglalkozások beépítése az elméleti képzésbe.
f, Mentorok alkalmazása tanulói és oktatói szinten egyarán.
g, A tervezési és előkészítési feladatokra történő nagyobb hangsúly helyezése.
h, Az értékelési módszerek kidolgozása és következetes alkalmazása.
i, Partneri kapcsolati hálózat építése és működtetése hazai és nemzetközi szinten.

A projekt a részt vevő intézmények rendszeres tevékenységeinek minőségi fejlődéséhez a következőképpen járult hozzá:

 • Nemzetközi kapcsolatok épülése, erősödése.
 • Európai együttműködések szintjén történő tudatos szakmai gondolkodás.
 • “Jó gyakorlatok” megismerése és adaptálása az intézményi munkába.
 • A munkatársak szakmai és emberi kapcsolatának erősödése.

A sikeres program megvalósítása komoly lendületet adott intézményünknek, hogy továbblépjen a nemzetköziesítés irányába. Korábbi stratégiai terveink szerint célunk volt egy komplex fejlesztési program megindítása, mely egymásra épülő szakmai feladatok ellátását teszi majd lehetővé, új távlatok nyitva a képzési rendszerünk számára.

Szerzők:

Nemessányiné Halmai Csilla, Sáryné Kis Ildikó, Baranyai Péter, Szalánczy Gábor , Papp András, Hamvas-Fekete Anikó, Sikolya Erzsébet, Kiss Károly 

ERASMUS+ pályázat

dav

dav

sdr

dav

sdr

dav

dav

sdr

dav

sdr

burst

dav

bdr

dig

dig

dig

dig