Érettségi 2020

Kedves Szülők, érettségiző Diákok!

Az érettségi jogszabály (100/1997. (VI.13.) Korm.rend. változása a 119/2020. (IV. 16.) Kormányrendelet alapján a rendes érettségi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket (12. évfolyam)

A vizsga lebonyolításával kapcsolatos szabályok részleteit még nem ismerjük, csupán a médiában, illetve a Közlönyben megjelent jogszabály szöveget. Amint egyéb részleteket is megtudunk azonnal tájékoztatni fogjuk Önöket. Amire nagyon oda kell figyelniük, mert ennek a határideje nagyon rövid, hogy ha valaki a jelentkezésének törlését kéri, vagy a jogszabály alapján módosítani kívánja, annak határideje jövő hét kedd. Ez a határidő jogvesztő, a későbbiekben kérelmet leadni már nem lehet.

Igyekeztünk kigyűjteni Önöknek a legfontosabb tudnivalókat, de kérjük olvassák el a közlöny szövegét is. https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/kormany_119_2020_iv_16_rendelete

 1. Az érettségi vizsgatárgyak szóbeli és gyakorlati vizsgarészei – ha e rendelet eltérően nem rendelkezik – a 2020. május–júniusban megszervezésre kerülő érettségi vizsgaidőszakban (a továbbiakban: Vizsgaidőszak) nem kerülnek megszervezésre.
 2. Az írásbeli érettségi vizsgákat 2020. május 4. és 2020. május 21. között kell lebonyolítani
 3. Meg kell szervezni a középszintű szóbeli vizsgát azon vizsgatárgy esetében, amely középszinten csak szóbeli vizsgarésszel rendelkezik.
 4. Az igazgató – Vizsgaszabályzat szerinti szakértői bizottság szakvéleményére alapozott – döntése alapján meg kell szervezni a szóbeli vizsgát azon vizsgázó számára, aki
  • a)az írásbeli, gyakorlati vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet,
  • b) mentesül az írásbeli vizsgarész alól,
  • c) mentesül a gyakorlati vizsgarész alól,
  • d) a Vizsgaszabályzat 45. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni, vagy
  • e) a Vizsgaszabályzat 54. § (5) bekezdés a) pontja alapján emelt szintű célnyelvi vizsgájával szóbeli típusú nyelvvizsga egyenértékűséget kíván szerezni,
 1. Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli vizsgát kell szervezni.
 2. A Vizsgaidőszakban előrehozott, valamint érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsgák megszervezésére nem kerül sor, a benyújtott vizsgajelentkezéseket az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) törli, kivéve
  • a) a Vizsgaszabályzat 12. § (15) és (16) bekezdésében meghatározott vizsgákat, valamint
  • b) a középiskola befejező évfolyamán tanulók szintemelő vizsgáit,

  amelyek megszervezésére érvényes vizsgajelentkezés esetén sor kerül.

 1. Ha a vizsgázó az érettségi vizsgán nem jelenik meg, vagy a Vizsgaszabályzat 2. számú melléklete szerinti projektmunkáját határidőre nem nyújtja be, a javító vagy pótló vizsgára való utasításától el kell tekinteni, vizsgajelentkezését törölni kell. (Méédiások)
 2. Az érettségi vizsgák lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §(1) bekezdése szerinti távolságtartási szabályt lehetőség szerint biztosítani kell. Egyazon helyiségben írásbeli vizsgát tevő vizsgázók létszáma nem haladhatja meg a 10 főt
 3. A vizsgázó kérheti az elfogadott vizsgajelentkezésének törlését vagy megváltoztatását, azzal,hogy
  1. a vizsgázó elfogadott vizsgajelentkezését törölni kell, ha a törlést a vizsgajelentkezését fogadó középiskolánál

vagy kormányhivatalnál (a továbbiakban: fogadó intézmény) kérelmezi,

 1. b) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére emelt szintről középszintre

módosítja,

 1. c) a vizsgázó vizsgajelentkezését a fogadó intézmény a vizsgázó kérelmére – kizárólag idegen nyelvből

középszintről emelt szintre módosítja.

A vizsgázó a kérelmét a Hivatal honlapján erre a célra közzétett formanyomtatványon a vizsgajelentkezését fogadó intézményhez nyújthatja be. A kérelmet 2020. április 21-ig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlásnak nincs helye.

A formanyomtatvány elérhető az alábbi linken: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/vizsgajelentkezes_modositasa/

 1. A vizsgaidőszak pontos időrendjét a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

A rendelet teljes szövege itt található: https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/kormany_119_2020_iv_16_rendelete

 1. Az érettségivel kapcsolatos jogszabályokat pedig itt találják:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak

A kérelmet lehetőség szerint a legrövidebb határidővel az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni:

libus.agnes@europa2000.hu (Libus Ágnes, oktatásmenedzser)

Bővebb felvilágosítás, egyéb információ az alábbi e-mail címen kérhető.libus.agnes@europa2000.hu (Libus Ágnes, oktatásmenedzser)

Jó egészséget kívánok minden családnak és a diákoknak sikeres felkészülést az érettségire!

Budapest, 2020. 04. 17.

 

Papp András

igazgató