Papp András Igazgató Úr levele a szülőknek.Papp András Igazgató Úr levele a szülőknek

Az érettségi jogszabály (100/1997. VI.13. Korm. rend.) módosítása alapján az előrehozott érettségi vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető:

  • a 9. § (1) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá,
  • olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.

Az Európa 2000 Középiskola Pedagógiai Programja alapján a következő tantárgyakat érinti a jogszabályi változás: fizika, kémia, földrajz, ének-zene, vizuális kultúra, informatika.

A fentiek alapján a 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban a 10-11. évfolyamos tanulók az alábbi tantárgyakból jelentkezhetnek előrehozott érettségi vizsgára:

Évfolyam/tantárgyak:

  • 10. évfolyam: vizuális kultúra, informatika (előző évben befejezett tárgyak) illetve idegen nyelv (osztályozó vizsgával a 10., 11. és 12. évfolyam tananyagából).
  • 11. évfolyam: vizuális kultúra, informatika, kémia, földrajz, ének-zene (előző évben befejezett tárgyak) illetve idegen nyelv (osztályozó vizsgával a 11. és 12. évfolyam tananyagából).

Fizikából előrehozott érettségire a 11. évfolyamos tanulóknak csakis a 2020. október-novemberi vizsgaidőszakban van lehetőségük jelentkezni. (A helyi tantervi követelmények teljesítésével.)

A 2020. május-júniusi vizsgaidőszakban letenni kívánt előrehozott érettségire a jelentkezési határidő: 2020. február 15.

Jelentkezési lap a titkárságon beszerezhető, bővebb felvilágosítás pedig Libus Ágnes oktatásmenedzsertől kérhető az alábbi e-mail címen: libus.agnes@europa2000.hu

Legyenek szívesek e-mailben jelezni Libus Ágnesnek azt is, amennyiben gyermekük szeretne részt venni a 2020. május-júniusi előrehozott érettségin, hogy az előzetes adminisztrációt elő tudjuk készíteni!

Papp András igazgató
Budapest, 2020.01.08.