Rólunk

Egyedi iskolarendszerünk

Egyedi iskolarendszerünk

Oktatási és nevelési alapelveink

Alapvető küldetésünknek tekintjük az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítását. Tanáraink alapos szakmai felkészültséggel és módszertani sokszínűséggel biztosítják a kor kihívásainak megfelelő magas szintű műveltség és tudás elsajátításának lehetőségét, melyek lehetőséget biztosítanak mind a tehetséges tanulók kibontakoztatására, mind a lemaradók felzárkóztatására >>

  • kooperatív tanulás
  • projekt módszer
  • kiscsoportos foglalkozások
  • IKT eszközök
  • kompetencia-alapú képzés
  • gazdagítás, differenciálás

Az egyéni képességek figyelembevételét és maximális kibontakoztatását szolgálják a különböző szakkörök, iskolán kívüli programok, egyéni differenciált képességfejlesztés is.
Évek óta működtetjük a sikeres diák-tanár rendszert, ami a tehetséggondozást és felzárkóztatást egyaránt szolgálja.

Tehetséggondozás

A tanulók képességeinek megfelelő csoportbontásban tanítjuk a matematika, a történelem, az idegen nyelv, a kompetenciafejlesztő tantárgyakat, a filmes tantárgyak nagy részét és a tagozat speciális tantárgyait.

Érdeklődő diákjainknak lehetőséget biztosítunk arra, hogy érdeklődésüknek megfelelő projektek lebonyolításában vegyenek részt.

2015-ben Kiváló Tehetségpont címet nyertünk. Évente 3-4 tehetséggondozó, tehetségfejlesztő pályázatot valósítunk meg különböző tehetségterületeken.

Tehetséges diákjaink érettségire, versenyekre, továbbtanulásra való felkészítését tehetségfejlesztő pedagógus, fejlesztő pedagógus, pszichológus illetve a kollégák segítik.

Nyelvi képzés

Iskolánkban, az országban egyedülálló módon 2008-tól indítottuk el a japán nyelv oktatását, amit második nyelvként választhatnak diákjaink. Ezen kívül még spanyol és német nyelvet is tanulhatnak.

Egyedi jellemzők

Intézményünkben számos olyan szolgáltatást működtetünk, melyek sok esetben eltérnek a hagyományos iskolai módszerektől és eszközöktől egyedi színt kölcsönözve ezzel iskolánknak.

Egyedi vizsgarendszert működtetünk iskolánkban, melyek célja elsősorban az, hogy a diákok számára világossá, érthetővé tegyük elvárásainkat és felkészítsük őket az érettségi vizsgákra. Negyedéves értékelést alkalmazunk, év végén egy hetes vizsgaidőszak alatt az érettségi tantárgyakból vizsgáznak diákjaink, az érettségi követelményeknek megfelelően.

Diáktanár rendszer. A program segítségével a felzárkóztatást vagy korrepetálást igénylő diákok társaiktól „diáknyelven” tanulhatják újra a számukra nehezebb tananyagrészeket, témákat.
Teljes körű tanárértékelési rendszer, az iskola magas színvonalú képzési rendszerének érdekében, a diákok értékelhetik az iskola működését és a pedagógusok munkáját.

Saját fejlesztésű tananyagokat alkalmazunk a tagozatainkon, mellyel segítjük diákjaink szakmai és pályaválasztási orientációját.

ECDL vizsgaközpont (Európai Számítógép-használói Jogosítvány), diákjaink számára biztosítjuk az ECDL modulokra való felkészülést és a helyben való vizsgázás lehetőségét: számítógépes alapismeretek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, online alapismeretek, adatbázis-kezelés, prezentáció, képszerkesztés, webszerkesztés.

Vonalkódos beléptető rendszert alkalmazunk, ami segíti az adminisztrációs feladatokat, ellenőrizhetővé teszi a diákok be-, és kiléptetését.

Diákönkormányzat (DÖK), melynek kiemelt szerepet szánunk, hiszen nemcsak jogaik gyakorlásában segítjük diákjainkat, hanem képezzük őket, hogy tudatos állampolgárokká váljanak. Szerepet szánunk a tagoknak, hogy különféle iskolai rendezvények szervezésében aktívan részt vehessenek. A hivatalos iskolai élet mellett a kikapcsolódásra is több lehetőséget biztosítunk, szintén a DÖK közreműködésével.

Görögországi nyári szakmai gyakorlatok (Erasmus+) iskolánk 2006 óta biztosítja diákjaink számára az 5 hónapos külföldi gyakorlatot (Kos, Korfu, Cíprus) 4 és 5 csillagos szállodákban. Partnereink támogatásával a gimnáziumi tanulók számára is lehetőség van ezeken részt venni.

Korlátlan WIFI elérés az iskola területén.

A diákok kikapcsolódását segíti a ping-pong és csocsóasztal. Mozitermünk nemcsak a média képzés és a szakköri munka színhelye, hanem az órák után a diákok szórakozásának színtere is.
Ezek mellett sítábor, vízitúra, külföldi utak, és edzőtáborok színesítik az iskolán kívüli szervezett programok sokaságát.

A szülőknek, kollégáknak, diákoknak iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segít az őket érintő, problémák megoldásában.

Ismerj meg minket közelebbről!

Gyere el nyílt napjainkra és hozd magaddal egy barátodat is! Igazolást adunk!

 

Naptár

 

Kiemelkedő partnereink:


 

Kövess minket!

Elismerések, tanúsítványok

Európai Uniós Szakképzési Tanúsítvány

Bullying and média című projekt kiváló projekt (2015, Tempus Alapítvány)

Nők Lapja iskolaválasztó kiadvány felmérése alapján intézményünk a 3. legsikeresebb alapítványi és magán szakközépiskola (2015)

Emelt szintű érettségi vizsgahely