Szociális támogatás 2016/17-es tanév második félév

Az Európa 2000 Alapítvány pályázati kiírása szociális támogatásra a 2016/17-es tanév második félévére

A Fenntartó döntésének megfelelően a Középiskola vezetőségének saját döntési jogkörében – 3 fős Bizottság alakításával – szociális támogatást lehet biztosítani azoknak, akik az alábbi kritériumoknak megfelelnek és kérvényt nyújtanak be. A támogatható kérvények beadási határideje a szükséges dokumentációkkal együtt 2017. január 27.
A szociális támogatásra az iskola létszámának 8 %-a jogosult.

Szociális támogatásban részesíthető az a tanuló, aki
a) Három vagy többgyermekes család tagja
b) Szülei munkanélküliek (egyik vagy mindkettő)
c) Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül
d) Sajátos nevelési igényű
e) Hátrányos helyzetű
f) Tanulmányi eredménye legalább közepes és közösségi munkája megfelelő,
g) Osztályfőnöke javasolja
h) Kérvényt nyújtott be.

Elégtelen osztályzatú tanulók szociális támogatásra nem pályázhatnak.
Az adható kedvezmények a támogatás 20%, vagy 30%,vagy 40%, vagy 50 %-a. A támogatás nem visszamenőleges hatályú. A támogatás egy félévre szól.

A támogatás igénylésének módja
Az igénylő adatlapokat az iskola honlapjáról innen lehet letölteni, vagy a titkárságon lehet igényelni.
A kitöltött adatlap mellé be kell adni:
– a jogosultságot igazoló dokumentumokat,
– osztályfőnök ajánlását,
– a család bevételeit, kiadásait igazoló dokumentumokat, iratokat.
A 2. félévre már a 9ny – nyelvi előkészítő évfolyamon tanuló diákok is adhatnak be kérelmet!
A nyomtatványok igényelhetők az iskola titkárságán, vagy letölthetők innen.

europadmin

További cikkek tőle: europadmin

Related Post

Hozzászólás