Iskolánk bemutatása

Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudás vágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.
Szent-Györgyi Albert

 

Zugló szívében, családias környezetben, magas szintű szakmaisággal immáron 25 éve várja az Európa 2000 Középiskola az általános iskolából kikerülő diákokat. Az Európa 2000 Középiskolát fenntartó Alapítvány fő célkitűzése a gazdasági élet számára megfelelő felkészültségű és gazdasági viszonyokhoz rugalmasan alkalmazkodó, kvalifikált és gyakorlattal rendelkező szakemberek képzése.

Alapelveink:

  • Iskolánk több évtizede stabil alapokon álló, hagyományokra épülő, működésében és pedagógiájában következetes és kiszámítható Intézmény.
  • A bizalomra épülő, egymást elfogadó és segítő tanár-diák kapcsolat.
  • Alapelvünk, hogy tantestületünket magasan képzett, korszerű pedagógiai módszereket alkalmazó, motivált, egymást segítő pedagógusok alkossák.
  • Pedagógiai munkánk központjában a tolerancia, a nyitott gondolkodás és az esélyteremtés áll.
  • Iskolánk erőszakmentes és biztonságos iskolai légkört biztosít a diákok és dolgozók számára.

Az iskola jövőképe

Az Európa 2000 Középiskola olyan iskola kíván lenni, amely amellett, hogy tanulóinak egyéniségére épít, azt figyelembe véve oktat, nevel, fokozott erőfeszítéseket tesz afelé, hogy megőrizze a családias közösségi jellegét.

Az iskola küldetése

Az Európa 2000 Középiskola olyan alapítványi fenntartású nevelési-oktatási intézmény, amely rugalmasan alkalmazkodik a mindenkori kihívásokhoz, családias környezetben biztosítja a diákok szellemi-erkölcsi-testi fejlődését.
Célunk, egészséges identitású, másokat elfogadó, a világra nyitott, világos jövőképpel és európai és multikulturális értékrenddel rendelkező polgárok nevelése.

A fenti célok elérése érdekében, az alapítók szándékának megfelelően minden tanulója számára biztosítja:
+ a tanuláshoz megfelelő nyugodt, biztonságos, családias környezetet,
+ az érettségihez szükséges szakmai tudás átadását,
+ a tehetségük kibontakoztatásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
+ fejlettségi szinthez igazított ismeretek átadását,
+ diákok jogainak megismerését és annak gyakorlásának lehetőségét,
+ a tanórán kívüli kulturális, sport és egyéb szórakoztató programok szervezését,
+ a magyar és európai munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges kompetenciák megszerzését,
+ az iskolában nevelő és oktató pedagógusok részére a nyugodt, biztonságos és a hatékony munkához megfelelő környezetet,
+ a szülők számára lehetőséget nyújt az oktatási, tanítási és nevelő munkában való betekintésre, aktív részvételre,
+ a széleskörű együttműködést a szakmai- és irányító szervezetekkel, a munkaerő-piaci partnerekkel.

Azért, hogy az iskola a magas szintű képzését, eszközparkját, tanári karát fent tudja tartani, szükség van havi rendszerességű alapítványi hozzájárulásra, melynek évfolyamonkénti pontos összegéről a Titkárságon érdeklődhet.