Gimnáziumi osztályaink a 2017/2018. tanévben

  • A nyelvi előkészítő évfolyamon heti 18 nyelvóra
  • ECDL-bizonyítványra felkészítő számítástechnika órákat tartunk.
  • Választható fakultációk a 11-12. évfolyamon: történelem, magyar, matematika, angol, biológia
  • Választható főnyelvek: angol
  • Választható kisnyelvek: német, japán, spanyol
  • Saját fejlesztésű tantárgyi programok a tagozatokon.

5 ÉVFOLYAMOS ANGOL NYELVI ELŐKÉSZÍTŐVEL

140x140

Nemzetközi vállalkozási tagozat

Ajánljuk olyan diákoknak, akik el tudják képzelni, hogy a középiskola után akár saját vállalkozást indítanának, illetve szívesen folytatnák szüleik által alapított céget. A tagozaton nem célunk „kisvállalkozókat” képezni, inkább a vállalkozói szemlélet átadása a cél.

Bővebben..
140x140

Film és Média tagozat

2010 szeptemberétől az Európa 2000 Középiskolában lehetősége van a diákoknak a gimnáziumban film és média tagozatot választani. A fotózás, kamerahasználat, vágási alapismeretek mellett képet kapnak az online újságírás rejtelmeiről, valamint betekintést nyernek a média szövevényes világába is.

Bővebben..
140x140

Turisztika tagozat

Ajánljuk olyan diákoknak, akik szívesen tanulnának szakmai tárgyakat de, a gimnáziumi képzést részesítik előnyben. A tananyag megegyezik a turisztikaszervező, értékesítő OKJ szakképzés tantárgyaival. A diákoknak az 5. év után lehetőségük lesz kiegészítő érettségit tenni a szakmai tantárgyból.

Bővebben..

4 ÉVFOLYAMOS

140x140

EMELT ANGOL TAGOZAT BILINGUAL ANGOL-MAGYAR KÉTNYELVŰ PROGRAMMAL

Célunk, hogy európai műveltségű, képzettségű és gondolkodású, széles látókörű fiatolokat neveljünk, akik a tanulmányaik ideje alatt sikeres cambridge-i nyelvvizsgát tegyenek. Heti 5 óra angol, 9. évfolyamtól 2. nyelv választható (spanyol/német/japán) Bilingual tagozaton anyanyelvi és magyar nyelvű tanárok párban oktatnak (13-15 órában kerül sor a 2 nyelvű képzésre. Matematika, történelem, természetismeret, ének-zene, vizuális kultúra, informatika, testnevelés tantárgyakat oktatjuk párban. A tagozaton a maximális létszám 16 fő. A Cambridge English nyelvvizsga-bizonyítványait világszerte számos ország egyetemei, oktatási intézetei és munkaadói elfogadják. Amit kínálunk: • egyéni képeségeket figyelembe vevő differenciált oktatás • szövegértési-matematikai képességek fejlesztése • önismereti, tanulástechnikai foglalkozások • a “sikeres ember 7 szokása” személyiségfejesztő program • kreatívitás, kritikus gondolkodás, együttműködés, problémamegoldás fejlesztése • korszerű, infokommunikációs eszközökkel segített oktatás • színes, a korosztálynak megfelelő szabadidős és kulturáis programok

Bővebben..